2009

Hur nöjd ska man vara med Las?

2009-09-06 Svenska Dagbladet

PJ Anders Linder hänvisar till Per Skedinger och hans slutsats i forskningsgenomgången Effekter av anställningsskydd (SNS, 2008) i en signerad ledare. ”Enligt Skedinger är det dessutom tydligt att ett starkt anställningsskydd minskar dynamiken i ekonomin, vilket rimligen betyder att utvecklingskraften försvagas”.

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se