2009

Socialen får nytt jobb

2009-09-25 Dagens Industri

Socialtjänsten i Stockholm får nu i uppdrag att alltid pröva om andra utför tjänsterna bättre. Den offentliga kärnkompetensen blir att stå för utvärdering och kvalitetskontroll, skriver Stockholms socialborgarråd Ulf Kristersson (M) på DI Debatt. Kristersson skriver även att ”Valfrihet inom offentligt finansierade tjänster kräver strama regelverk. Magnus Henrekson vid Institutet för Näringslivsforskning visar att det är oacceptabelt att skolor som själva sätter sina betyg kan generera större skolpeng utan seriös kontroll av att det går rätt till.”

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se