2009

Skolan behöver ett inflationsmål

2009-10-16 Smålandsposten

Ledare om betygsinflationen i svenska skolorna; ”En rapport i somras från Institutet för Näringslivsforskning ger visst stöd för tesen att de fristående skolorna håller upp betyg för att framstå som attraktiva”.

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se