2009

Professor varnar för bonusar – får mothugg av styrelseproffs

2009-10-22 Dagens Nyheter

Bonusar är inte bra, anser den schweiziske ekonomiprofessorn Bruno Frey och varnar Sverige för att ta efter det amerikanska systemet. Men han får mothugg av styrelseproffs. I USA utgör bonus mer än 50 procent av vd:s ersättning medan den i Sverige är bara cirka 20 procent, enligt Institutet för Näringslivsforskning, skriver Pia Gripenberg i en artikel om IFN:s policyseminarium om rörliga ersättningar till vd.

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se