2009

Institut för centrala svenska forskare

2009-11-26 Tidningen NU

Recension av jubileumsboken IFN/IUI 1939−2009 – Sju decennier av forskning om ett näringsliv i utveckling; ”Som ett av Sveriges få fristående forskningsinstitut har IFN genom åren agerat värd för en rad centrala svenska forskare som Erik Dahmén, Assar Lindbeck, Erik Höök och Ragnar Bentzel”.

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se