2009

Reform bör flytta banknotan från skattebetalarna

2009-12-01 Dagens Industri

Helena Svaleryd och Jonas Vlachos lyfter på DI Debatt frågan om en obligatorisk och av marknaden prissatt likviditetsförsäkring som komplement till de förändrade regleringarna av finansmarknaden. Att helt förlita sig på myndigheternas förmåga att bedöma och reglera risker är enligt Svaleryd och Vlachos en riskabel strategi.

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se