2009

Allt färre blir allt rikare

2009-12-15 Dagens Arbete

Debattinlägg som lyfter hur Daniel Waldenströms och Jesper Roines forskning där de kommit fram till "att den allra rikaste procenten har tillgångar värda cirka 2 700 miljarder kronor, vilket motsvarar mer än 40 procent av de samlade förmögenheterna".

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se