2009

Goda skäl att lyssna till Jan Wallander

2009-12-18 Dagens Industri

Det finns därför anledning att hylla både Jan Wallander och Institutet för näringslivsforskning. IFN fortsätter nämligen, precis som gamla lUI, att visa misstänksamhet mot allt som luktar patentlösningar, skriver den osignerade huvudledaren.

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se