2009

Diger bok om näringslivsforskning

2009-12-19 Entreprenör

Recension av IFN:s Jubileumsbok IFN/IUI 1939–2009 Sju decennier av forskning om ett näringsliv i utveckling. IFN firar 70år och med anledning av det har en antologi om verksamheten publicerats. Det började på 1940-talet när den dåvarande ASEA-chefen Sigfrid Edström ansåg att det fanns ett behov hos näringslivet av ett eget kvalificerat utredningsinstitut. Ett stort antal inflytelserika utredningar och forskningsrapporter har sedan dess skrivit. Sammantaget kan sägas att boken innehåller flera intressanta och läsvärda texter, även för den utomstående. Här finns samtidshistoriska skeenden och inblickar i hur påverkan skett i centrala näringslivspolitiska frågor.

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se