Institutet i media

Institutet i media – 2010

Här hittar du ett urval av artiklar, reportage och inslag från den senaste tiden som rör forskare och forskning från IFN.

2010-12-27 TV4 Ekonominyheterna

Problem med den nordiska elmarknaden

När det är kallt drar norska elnätägaren Statnett ned på exportkapaciteten, med syftet att upprätthålla leveranssäkerheten i södra Norge. Resultatet är högre priser i Sverige. IFN-forskaren Thomas Tangerås föreslår därför att det ska inrättas en nordisk regleringsmyndighet som kan se till att de olika länders nätägare tar ett mer helhetligt ansvar framför ett snävt nationellt perspektiv.

Inslaget finns inte längre tillgängligt.


2010-12-19 Expressen

Eva om vägen till miljonerna

I en artikel om svenska miljonärer säger Daniel Waldenström att det är ovanligt att man jobbar sig till de riktigt stora förmögenheterna, de kommer istället oftast från avkastning på kapital. Han tror inte heller att svenskarna idag är mer intresserade av att tjäna pengar än för några generationer sedan och jämför med de många emigranter som flyttade till USA för att kunna försörja sig.


2010-12-16 Sjätte AP-fondens webbnyheter

Ersättningssystemen som inte belönar slumpen

IFN-forskaren Lars Oxelheim har studerat hur olika makroekonomiska faktorer som t. ex räntor och växelkurser påverkar ersättningarna till VD. Resultaten visar att en stor del av ersättningsökningarna beror på att VD haft tur med makroekonomin, men att de däremot inte straffas när ekonomin utanför företaget går dåligt.


2010-12-12 E24

Ekonomer kritiserar regeringens jobbpolitik

I en intervju med E24 säger IFN:s VD Magnus Henrekson att regeringen borde sänka trösklarna för att få in folk på arbetsmarknaden och underlätta för urbanisering. Magnus Henrekson säger att företagens tillväxt och därmed arbetstillfällena framför allt kommer att växa i storstäderna.


2010-12-10 Sundsvalls Tidning mfl

Skyll inte på euron

IFN-forskaren Andreas Bergh skriver i en krönika att problemen i enskilda euroländer inte beror på den gemensamma valutan och påminner om att USA som visar att en egen valuta inte är någon garant mot lånebubblor. Bergh tror istället att euron kan bli lösningen för problemen i exempelvis Irland och Grekland. Detta genom att de övriga euroländerna tvingar fram reformer som är smärtsamma på kort sikt, men som borgar för en bättre tillväxt längre fram


2010-12-06 Svenska Dagbladet

Vi behöver få en modernare trygghet

På Svenska Dagbladets ledarsida för P J Anders Linder ett samlal med Magnus Henrekson om hur nästa omgång reformer av svensk ekonomi bör se ut.


2010-11-28 SVT Agenda

Anders Borg- Sveriges Joakim von Anka

Trots en stark svensk ekonomi vägrar regeringen att spendera, utan satsar istället på att betala av än mer av statsskulden. IFN:s VD Magnus Henrekson kommenterar finansministerns plan och säger att det finns andra, mer samhällsekonomiskt lönsamma, sätt att använda pengarna på. Exempelvis genom att satsa pengar på utbildningssystemet.


2010-11-25 UR Skolfront

Diskussion om lärarlegitimation

Regeringens förslag om att införa lärarlegitimation debatteras av IFN-forskaren Jonas Vlachos och Margareta Pålsson, moderaternas skolpolitiska talesperson. Vlachos anser att legitimationen kommer att sänka statusen för yrket, vilket är tvärtemot syftet med reformen.


2010-11-23 Aftonbladet

Nu har Sverige bästa ekonomin i EU

IFN-forskaren Helena Svaleryd förklarar att Sverige kan hjälpa Irland med landets ekonomiska kris tack vare det vi lärde oss efter vår egen kris på 90-talet. Efter den svenska krisen sattes ett utgiftstak för statens finanser som gjort att våra regeringar har hållit bättre ordning på ekonomin enligt Helena Svaleryd.


2010-11-19 VLT

Onödigt krångel för att få lärarlegitimation

Ledarredaktionen på VLT håller med IFN-forskaren Jonas Vlachos när han kritiserar förslaget om lärarlegitimation. VLT kallar förslaget ”stelbent i överkant”, och skriver att det stora problemet för läraryrket är att det är för få erfarna personer som söker sig till yrket.


2010-11-18 Lärarnas tidning mfl

Forskare sågar lärarlegitimation

Jonas Vlachos debattartikel om att regeringens föreslagna lärarlegitimation kommer att leda till minskad status för yrket plockades upp av många lärartidningar. Enligt Vlachos finns det ingen forskning som visar att lärare med en lärarexamen är duktigare på sitt jobb än lärare som har någon annan form av utbildning eller erfarenhet. Han anser vidare att legitimationen kommer att leda till ökad administration och att många nyutexaminerade lärare kommer att få gå länge innan de får jobb.


2010-11-18 Dagens Nyheter

Legitimation kommer att sänka läraryrkets status

Regeringens förslag om lärarlegitimationer bygger på en feltänkt jämförelse med läkaryrket. Medan det i efterhand går att avgöra om en medicinsk behandling varit felaktig är det omöjligt att bedöma en undervisningssituation på samma sätt. Lärarlegitimationen kommer att ytterligare sänka lärarutbildningens och läraryrkets status. Riksdagen bör ha detta i åtanke innan den röstar igenom regeringens förslag, skriver Jonas Vlachos på DN debatt.


2010-11-18 Trelleborgs Allehanda

Det besvärliga skattetrycket

Ett högt skattetryck begränsar tillväxten visar boken ”Government Size and Implications for Economic Growth”, skriven av de bägge IFN-forskarna Magnus Henrekson och Andreas Bergh. Boken är utgångspunkt för en opinionsartikel där Nils-Eric Sandberg rekommenderar nästa socialdemokratiska ledare att läsa den för att förstå att det inte bara finns en samvariation mellan höga skatter och låg tillväxt, utan också ett kausalt samband där höga skatter leder till lägre tillväxt.


2010-11-17 Sydsvenskan

Bonus ska inte styras av tur

I en debattartikel skriver IFN-forskaren Lars Oxelheim att det inte är statens eller forskarnas sak att avgöra hur stor rörlig ersättning VD:ar ska ha, det är upp till aktieägarna. Men aktieägarna måste ha en chans att skilja mellan vilka resultat som beror på VD:ns insats och vilka resultat som handlar om generella upp- eller nedgångar i ekonomin. Det här är information som finns i företagen och Oxelheim och hans medförfattare argumenterar därför för att företag ska filtrera prestationen så att skillnaderna blir tydliga.


2010-11-15 Newsmill

Politiskt förslag kan ge högre elpriser

IFN-forskaren Pär Holmberg skriver i en debattartikel på Newsmill att idén om att separera elbolag så att vissa bara producerar elen medan andra säljer den vidare, kan leda till högre priser. Flera politiska partier har sagt att de är intresserade av en separation för att de tror att de kan få ned priserna. Pär Holmberg skriver att forskningen inte ger den idén stöd.


2010-11-12 Sundsvalls Tidning mfl

Korrupta mönster

I en krönika skriver IFN-forskaren Andreas Bergh att de kommunala korruptionsaffärer som nu avslöjas sannolikt inte är en ny företeelse. De handlar om privat konsumtion som finansieras med skattepengar, och det är viktigt att de utreds ordenligt.


2010-11-11 BBC Radio 5 Live

Välfärdsreformer i Storbritannien

Den brittiska regeringen vill dra ned inom välfärdssystemen för att få fler människor att jobba. I ett inslag i BBC Radio 5 Live jämför man därför med hur USA och Sverige har hanterat avvägningen mellan trygghetssystem och incitament för att få folk i jobb. Daniel Waldenström, IFN, intervjuas och berättar om de åtgärder som genomförts de senaste åren i Sverige, som t.ex. jobbskatteavdrag, för att öka motivationen till jobbsökande. Han säger också att dagens diskussion i Storbritannien påminner honom om den som varit i Sverige de senaste fyra, fem åren.


2010-11-12 Caixin Online

Utländska direktinvesteringar hämmar kinesisk innovation

En artikel i den engelskspråkiga tidningen Caixin handlar om att utländska direktinvesteringar hämmar innovationer i Kina. Artikeln refererar bland annat till Fredrik Sjöholms forskning som visar att direktinvesteringarna inte har bidragit till en ökad satsning på forskning och utveckling i kinesiskt ägda bolag. Sjöholm säger att investeringarna bidragit till ökad produktion och export, men att innovationssatsningar är viktiga för en fortsatt tillväxt.


2010-11-08 Norrbottens-Kuriren

Kostsam svensk modell

I en ledarartikel skriver Norrbottens-Kuriren att det är hög tid att diskutera hur framtidens välfärd ska finansieras. De knyter bland annat an till IFN-forskaren Andreas Berghs resonemang om att utifrån Sveriges åldrande befolkning diskutera vilka saker som ska prioriteras inom välfärdsstaten.


2010-10-30 SR Ekonomiekot

Värre innan det blir bättre

I Ekonomiekot Lördag diskuterades det om politikerna har dragit tillräckliga lärdomar av den ekonomiska krisen. Assar Lindbeck, IFN, anser inte att det har skett tillräckligt stora institutionella förändringar.


2010-10-29 Dagens Nyheter

Jakten på den försvunna socialdemokratiska skatten

På ett seminarium om varför vänstern inte vunnit röster på finanskrisen sa Assar Lindbeck att socialdemokraterna har flera problem med tillväxtpolitiken: man förstår inte riskkapitalets betydelse för småföretagen, tjänster för privata hushåll skattas bort och det är inte tillräckligt lönsamt att utbilda sig.


2010-10-28 SR Ekonomiekot

Kraftigt ökad vinst för Vattenfall

Statlig Vattenfall går med vinst men planerar att fortsätta sälja av tillgångar för att betala av sina skulder. Bland sakerna man överväger att sälja är kolkraftverk i Polen, men Thomas Tangerås på IFN är tveksam till hur mycket Vattenfall kan tjäna på det eftersom många företag har insett att kolkraft inte är framtiden.


2010-10-28 Computer Sweden

Ipred-effekt avtog snabbt

Det finns ett starkt samband mellan fildelning och försäljning, och när Ipredlagen infördes ökade därför musikförsäljningen. Men effekten varade bara ett halvår. Det visar en ny studie som IFN-forskaren Che-Yuan Liang gjort tillsammans med sin kollega på Uppsala Universitet, Adrian Adermon.


2010-10-29 Sydsvenskan

Ipred fick fler att lyssna legalt

Ipred hjälpte den fysiska musikförsäljningen i ett halvår – sedan var effekten som bortblåst. Däremot verkar den digitala musikförsäljningen fortfarande påverkas positivt av lagen. På filmsidan är effekterna av Ipred mindre, om de ens existerar. Allt enligt en ny studie av Che-Yuan Liang, IFN/Uppsala universitet, och Adrian Adermon, Uppsala universitet.


2010-10-27 Dagens Industri

Därför lättar jobbkrisen

IFN-forskaren Helena Svaleryd och hennes forskarkollega Laura Hartman, båda medlemmar av Finanspolitiska rådet, menar att arbetslöshetskrisen inte kommer att bli lika långvarig nu som den blev efter krisen i början av 90-talet. Orsaken är att nya regler har gjort att fler söker sig ut på arbetsmarknaden vilket i sin tur pressar lönerna och gör det billigare att anställa.


2010-10-26 Sydsvenskan

Viktig ledningsfråga

Ledarredaktionen på Sydsvenskan hänger på IFN-forskarna Thomas Tangerås och Sven-Olof Fridolfsson som tidigare har skrivit på DN debatt att protektionism gör att de nordiska länderna ibland skapar flaskhalsar för elexporten vilket leder till högre priser i vissa områden. Sydsvenskan skriver att de inte litar på att det möte som näringsminister Maud Olofsson hade förra veckan med elbolagen för att undvika att förra årets skenande elpriser upprepar sig kommer att ge resultat.


2010-10-21 Sydsvenskan

Skammens jämförelser

Etikforskaren och författaren Ann Hereblein ifrågasätter IFN-forskaren Andreas Berghs kritik av den omdiskuterade boken ”Jämlikhetsanden”. I boken framförs idén om att ju större ekonomiska skillnader som råder i ett samhälle, desto sämre mår människorna i det. Andreas Bergh är en av dem som har kritiserat boken för bristande vetenskaplighet, men Heberlein kallar den för en av årets viktigaste böcker.


2010-10-21 Norra Skåne mfl

Arbete beskattas hårt

Återinför arvs- och gåvoskatterna tycker ledarredaktionen på Norra Skåne. Om man gör det kan man istället sänka skatterna för de som jobbar, menar redaktionen och citerar IFN-forskaren Jonas Vlachos som sagt varför är det ”ok att straffa dem som har låga arbetsinkomster, men fel att ”straffa” de som har höga arvsinkomster?”


2010-10-20 SVT Rapport

McDonalds tjänar på unga

McDonalds tjänade förra året många miljoner kronor på grund av att regeringen sänkt arbetsgivaravgiften för unga. Tanken med reformen är att fler unga ska få jobb, men effekten är tveksam och kritiseras därför av Finanspolitiska rådet. IFN-forskaren Helena Svaleryd som ingår i Finanspolitiska rådet intervjuas och säger bland annat att riktade sänkningar till vissa grupper av ungdomar antagligen skulle ha mer effekt.


2010-10-15 Sundsvalls Tidning m.fl.

Regeringen saknar idéer

IFN-forskaren Andreas Bergh skriver i en tidningskrönika att regeringens budgetproposition är alldeles för tam och lider brist på idéer om hur man ändrar strukturella problem som finns i den svenska ekonomin. Bergh ställer därför frågan om det är brist på politiskt mod eller idéer som gör att budgeten inte innehåller fler reformförslag.


2010-10-15 Arbetsmarknaden

Jobb och bostäder ett försummat par

Tillgången till bostäder är central för arbetsmarknadens utveckling och därmed även den ekonomiska tillväxten. Det är en uppfattning som både fack och arbetsgivare ställer sig bakom. IFN:s VD Magnus Henrekson intervjuas i artikeln och säger att det är i storstäderna som ekonomin kommer att fortsätta att växa på grund av att det är där som tjänstesektorn utvecklas. För att underlätta den utvecklingen anser han bland annat att städer behöver förtätas och regler för andrahandsuthyrning lättas upp.


2010-10-13 Barometern

Jobben kommer snabbare

Ledarredaktionen på Barometern skriver att det är viktigt att regeringen lyckas bryta trenden att arbetslösheten biter sig fast även när konjunkturen som nu vänder uppåt. De hänvisar till IFN-forskaren Helena Svaleryd och Laura Hart som har skrivit om hur man snabbare kan få tillbaka folk i jobb. De menar bland annat att större inkomstskillnader mellan de som har jobb och inte har jobb ger effekt.


2010-10-12 Realtid.se

Priset fjäder i hatten för Anders Borg

De teorier om arbetsmarknadens mekanismer som nu belönas med Nobelpriset har använts av finansminister Anders Borg när han utvecklat sin politik. Det skriver Realtid.se och hänvisar till hur IFN-forskaren Daniel Waldenström beskrivit teorierna på bloggen Ekonomistas. Enligt Waldenström har de belönade forskarna lyckats skapa modeller där man mer systematiskt kan studera de sökfriktioner som uppstår när arbetstagare och arbetsgivare försöker hitta varandra på marknaden.


2010-10-11 Norrtelje tidningar

Nya ministern borde tänka nytt

Avgiften till a-kassan ska inte bero på hur många inom kassan som är arbetslösa. Det anser ledarredaktionen på Norrtelje tidningar och hänvisar bland annat till Helena Svaleryds artikel i senaste numret av Ekonomisk debatt. Tanken bakom systemet är att det ska dämpa löneökningarna, men tidningen skriver att det sällan är arbetslöshetens storlek som styr vilken lön man har inom en viss sektor.


2010-10-11 Helsingborgs Dagblad

Framtiden kan inte vänta

Inför att regeringens budgetproposition presenteras senare i veckan ber ledarredaktionen på Helsingborgs Dagblad att politikerna ser längre än det närmaste året, till och med bortom den här mandatperioden. De hänvisar till den debattartikel som IFN-forskaren Andreas Bergh skrivit om hur välfärden ska finansieras i framtiden och efterlyser idéer om hur fler ska vilja jobba längre.


2010-10-11 Svenska Dagbladet

XL är en för stor stat

Ledarskribenten Claes Arvidsson hittar nya argument för en minskad offentlig sektor efter att ha läst Magnus Henrikson och Andreas Berghs bok Goverment Size and Implications for Economic Growth. I boken går de bägge IFN-forskarna igenom vad forskningen säger om sambandet mellan tillväxt och storleken på den offentliga sektorn.


2010-10-11 Dagens Nyheter

Makroekonom hetast för årets Nobelpris

IFN-forskaren Daniel Waldenström tippar att tillväxtekonomen Paul Romer eller någon annan makroekonom får årets Nobelpris. Enligt Waldenström är Eugene Fama också en tänkbar kandidat, samtidigt som hans forskning om den perfekta marknaden kanske inte ligger helt rätt i tiden just efter finanskrisen.


2010-10-09 Dagens Nyheter

Tuffast för välfärden när fyrtiotalisterna har fyllt 80

Politikerna måste börja diskutera den framtida finansieringen av vård och omsorg – och vad som ska prioriteras i välfärdsstaten. Den demografiska utvecklingen fram till 2050 – med en krympande arbetsför befolkning som ska försörja allt fler äldre – innebär inte att välfärdsstaten blir omöjlig. Ett välavgränsat offentligt utbud kompletterat med marknadsalternativ är en möjlighet som förtjänar en öppen politisk diskussion. Oavsett vad som är önskvärt är det ett faktum att Sverige redan i praktiken slagit in på en väg där människor i ökad utsträckning betalar sin välfärdsservice med egna pengar. Ett sätt att klara äldreomsorgens finansiering är att reformera arbetsmarknaden så att folk vågar byta jobb och orkar arbeta längre än till 65 år, skriver Andreas Bergh, välfärdsforskare på IFN, i en debattartikel i Dagens Nyheter.


2010-10-07 Sundsvalls Tidning

Nyansera debatten om Las

Sundsvalls Tidning skriver på ledarsidan att en mer pragmatisk diskussion mellan fack och arbetsgivare om las skulle öka chanserna för unga för att få jobb. De hänvisar till IFN-forskaren Per Skedinger som visat att en uppluckring av las inte leder till fler jobb, men däremot ökar chanserna för unga att komma in i arbetslivet.


2010-10-06 Dagens Industri

Skatterna Anders Borg bör höja

Jonas Vlachos, IFN-affilerad forskare, har en lista med nio punkter för hur Anders Borg kan föra en mer vetenskapligt grundad ekonomisk politik. Bland Vlachos förslag finns att återinföra fastighetsskatten och avskaffa bolagsskatten.


2010-10-06 Dagens Nyheter m.fl.

Experter tror inte på a-kassereformer

Jobbskatteavdraget och de tuffare arbetslöshetsreglerna minskar risken för att Sverige hamnar i ett läge med hög arbetslöshet under lång tid enligt IFN-forskaren Helena Svaleryd och hennes forskarkollega Lura Hartman. Men att ändra reglerna för a-kassornas finansiering, där kassor med högre arbetslöshet betalar en högre avgift, tror de däremot inte har så stor effekt.


2010-10-04 Dagens Industri

Fackens hot ekar tomt

I en debattartikel skriver Björn Lindgren från Svenskt Näringsliv att godtyckliga uppsägningar är lika vanligt i Sverige som i Danmark trots att de senare har ett svagare anställningsskydd. I artikeln hänvisar han också till IFN-forskaren Per Skedinger som visat att det inte går att säga ifall den svenska lagen om anställningsskydd ökar trygghetskänslan hos de anställda.


2010-10-01 SVT A-ekonomi

Norge kan ha legat bakom höga elpriser

IFN-forskarna Thomas Tangerås och Sven-Olof Fridolfsson hävdar att norska elnätsbolaget Statnett har bidragit till höga elpriser, men i en intervju med SVT tillbakavisar Statnett uppgifterna.


2010-10-01 SR Ekot

Forskare: Norge drev upp elpriset

Det norska elnätsbolaget Statnett bör prövas rättsligt tycker två IFN-forskare. Orsaken är att bolaget vid flera tillfällen begränasat elöverföringen till Sverige och därmed bidragit till höga elpriser.


2010-10-01 Adressa mfl

Norge får skulden för högt elpris i Sverige

Flera norska medier rapporterar om att de två IFN-forskarna Thomas Tangerås och Sven-Olof Fridolfsson anser att norska bolaget Statnett bidragit till höga elpriser i Sverige.


2010-10-01 SvD m.fl.

Norge drev upp svenska elpriser

Det norska elnätbolaget Statnett drog medvetet ned överföringskapaciteten mellan Norge och Sverige under vintern och bidrog till höga elpriser. Detta enligt IFN-forskarna Thomas Tangerås och Sven-Olof Fridolfsson som vill att saken utreds.


2010-10-01 Dagens Nyheter

Norge låg bakom vinterns rekordhöga svenska elpriser

Snäva nationella särintressen får inte styra elmarknaden. De timmar det svenska elpriset rusade över 10 kronor per kilowattimme pendlade det mellan 40 öre och 1,60 kronor i södra Norge. Utan flaskhalsar i det högspända stamnätet mellan södra Norge och Sverige hade det svenska priset inte överstigit 2,80 kronor. Enligt Energimarknadsinspektionen skapade Statnett medvetet dessa flaskhalsar.  Det är dags att EU-kommissionen rättsligt prövar om agerandet var förenligt med europeisk konkurrenslagstiftning, skriver  IFN-forskarna Sven-Olof Fridolfsson och Thomas Tangerås i en debattartikel i Dagens Nyheter.


2010-09-25 Expressen

Hoppet mot SD: Rödgröna ångerröster

Om riksdagsvalet skulle göras om skulle många fler väljare taktikrösta. Det säger Olle Folke, forskare vid IFN, i en Expressenartikel.


2010-09-25 Ljusnan

Invasion av främlingsfientlig armé?

I en krönika i Ljusnan refererar man till IFN-forskaren Olle Folkes studie som visar att kommuner med invalda sverigedemokrater faktiskt har fått en mer invandrarvänlig politik.


2010-09-24 NWT

Framtiden för svenska industrin mycket god

Trots att 400 värmländska jobb ska flytta utomlands säger IFN-forskaren Fredrik Sjöholm till Nya Wermlands Tidning att globaliseringen mest har inneburit positiva saker för Sverige. Han exemplifierar med att de multinationella företagen har skapat ett enormt inflöde av investeringar i Sverige och bidragit till en hög tillväxt.


2010-09-23 Svenska Dagbladet

Problem med det svenska valsystemet

Olle Folke, forskare vid Columbia University och IFN, föreslår i en debattartikel på SvD Brännpunkt att mandatfördelningen vid svenska val görs om. Enligt Folke fungerar systemet nästan optimalt på riksnivå, men på kommunal nivå är det vanligt att en majoritet av rösterna inte leder till en majoritet av mandaten. Problemet blir större ju färre mandat som fördelas per valkrets, och eftersom det är partierna själva som bestämmer antalet mandat ger det dessutom en möjlighet att utnyttja systemet till sin egen fördel.


2010-09-23 Sydsvenskan

Ekonomiprofessor får pris

Sydsvenskan uppmärksammar att IFN-forskaren Lars Oxelheim belönats JV Tallqvists pris för bästa artikel publicerad i Ekonomiska Samfundets Tidskrift år 2008-2009.


2010-09-22 Norrköpings Tidningar

Varje röst räknas

En av ledarartiklarna i Norrköpings Tidningar skriver att det svenska valsystemet gynnar de stora partierna. I artikeln hänvisas också till IFN-forskaren Olle Folkes studier som visar att det räcker med 1000 röster i rätt valdistrikt för att valresultatet ska ändras.


2010-09-22 Metro

Rösterna som avgör valet

IFN-forskaren Olle Folke berättar att de sista rösterna kan ändra valresultatet.


2010-09-21 Dagens Nyheter

Sista rösterna avgör valrysaren

Chansen att de sista rösterna ändrar valresultatet så alliansen får egen majoritet är mellan 25 och 50 procent. Det säger IFN-foskaren Olle Folke.


2010-09-21 Expressen

Experten: 50 procents chans att alliansen får majoritet

Om de sist räknade rösterna ändrar valresultatet åt något håll är det störst sannolikhet att de gör det till alliansens fördel. Östergötland, Värmland, Dalarna och Göteborg är valkretsar där resultatet fortfarande kan ändras. IFN-forskaren Olle Folke intervjuas.


2010-09-21 Sydsvenskan mfl

Några tusen röster kan ge Reinfeldt hela makten

Sydsvenskan, Dagens Industri, Kristianstadsbladet, Östra och Sundsvalls Nyheter skriver alla om IFN-forskaren Olle Folkes analys om att de sist räknade rösterna kan ge alliansen egen majoritet i riksdagen.


2010-09-21 SR Ekot

Alliansen kan få fler mandat

De sista poströsterna kan avgöra valets utgång säger IFN-forskaren Olle Folke till SR Ekot. Så få som tusen röster kan göra att regeringsalliansen får egen majoritet.


2010-09-16 Fokus

Ta på er slipsen

I en artikel i tidningen Fokus diskuteras vilken roll det spelar hur politikerna ser ut. Bland annat tar artikeln upp den forskning som IFN-medarbetaren Henrik Jordahl varit med och tagit fram som visar att utseendet faktiskt kan vara en framgångsfaktor.


2010-09-16 Sydsvenskan

Plånboken tävlar med ideologin

IFN-forskaren Henrik Jordahl intervjuas i en artikel som handlar om vilken roll löften om mer pengar i plånboken spelar för väljarna.


2010-09-15 SVT Uppdrag granskning

Svenska skolor säljs till fonder i skatteparadis

I programmet intervjuas IFN:s VD, professor Magnus Henrekson, om problemet med betygsinflation. Han berättar också om den granskning som han och Jonas Vlachos gjort av betygen bland Sveriges alla gymnasieskolor.


2010-09-14 TV4 Ekonominyheterna

Ny VD för Nokia

Nokia byter VD och får för första gången en som inte är finsk. Företaget spelar en stor roll för den finska ekonomin säger IFN:s VD Magnus Henrekson som intervjuas i inslaget.


2010-09-13 SR P1 Vetenskapsradion

Ett mandat mer eller mindre

Intervju med IFN-forskaren Olle Folke om hans avhandling som visar hur småpartier med enskilda mandat har influerat kommunpolitiken de senaste decennierna.

Läs artikeln och lyssna på inslaget


2010-09-08 Göteborgs-Posten

Regeringens jobbpolitik förutsätter sänkta löner

Två debattörer hänvisar till IFN:s VD Magnus Henrekson när de argumenterar för att jobbskatteavdraget i sig inte ger några nya jobb.


2010-09-05 SR Ekonomiekot

Det delade landet

I säsongens första Ekonomiekot lördag diskuterade bland annat IFN-forskaren Andreas Bergh om Sverige efter krisen har blivit ett delat land med hög tillväxt i storstadsregionerna och tuff utveckling i övriga landet.


2010-09-05 Realtid.se

Obalanserad jobbpolitik från de rödgröna

I samband med att den rödgröna oppositionen presenterade sin regeringsplattform om hur fler jobb ska skapas intervjuades IFN-forskaren Henrik Jordahl. Jordahl är bland annat kritisk till förslaget att bygga ut den offentliga sektorn eftersom det framför allt är inom industrin som sysselsättningen har minskat under lågkonjunkturen.


2010-09-03 Svenska Dagbladet

Jobbrecept med frågetecken

Jobbskatteavdrag eller höjda statsbidrag - hur många nya jobb ger de olika partiernas politik? IFN:s VD Magnus Henrekson och ett par andra forskare och ekonomer bedömer effekterna av de olika förslagen. Magnus Henrekson säger att ett sätt att skapa fler jobb är att hålla tillbaka ökningarna för minimilönerna så att arbetsgivarna istället kan anställa fler.


2010-09-01 Svenska Dagbladet

Plånboksfrågorna kan avgöra

En del av de svenska väljarna styrs av plånboken när de röstar säger IFN-forskaren Henrik Jordahl i en artikel om väljarbeteende. Därför menar han att partiernas miljardlöften kan löna sig i form av fler väljare.


2010-09-01 Dagens Arena

Låglönepartiet

Ledarbloggen på Dagens Arena kritiserar finansminister Anders Borg för att ha stirrat sig blind på att sänka skatterna och missat att skapa nya jobb. I sin argumentation hänvisar ledarbloggen bland annat till en granskning som IFN:s VD Magnus Henrekson gjort av regeringens jobbpolitik.


2010-08-28 Sydsvenskan

Låga räntor gynnade vd-bonusar

Åren innan den ekonomiska krisen ökade både lön och bonusar till VD:ar, men om effekterna av turen med makroekonomin rensas bort skulle ersättningen till vd:arna bara ha blivit knappt hälften så stora enligt IFN-forskaren Lars Oxelheim.


2010-08-27 Svensk Tidskrift

Rödgrön budget under lupp

I början av maj presenterade Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet den gemensamma budgetmotionen ”Ny färdriktning – Fler jobb, grön omställning och mindre klyftor för hela Sverige”. Mona Sahlin och Thomas Östros bekräftade nyligen på DN Debatt att motionen kommer att utgöra grunden för den rödgröna politiken efter en eventuell valvinst. Även om motionen innehåller en del vällovliga utgångspunkter uppvisar den både motsägelsefulla beräkningar och vilseledande formuleringar. Mycket tyder också på att oppositionens budget är underfinansierad, skriver Andreas Bergh och Henrik Jordahl.


2010-08-22 TV4 Nyhetsmorgon

Göran Rosenberg besöker Stureplan

Göran Rosenberg intervjuar Daniel Waldenström om den svenska ekonomiska eliten i en ny reportageserie om politiken i landets olika delar. I första delen fokuserar Göran på Stockholm och Stureplan.


2010-08-24 Dagens Nyheter

Toppchefens lön bestäms av turen

Räntor, växelkurser och priser är faktorer som i alltför stor utsträckning inverkar och belönar toppcheferna, visar en ny undersökning. Enligt ekonomiprofessor Lars Oxelheim vid Institutet för Näringslivsforskning och Lunds universitet har lön och bonusar till vd:arna i 127 svenska börsnoterade storföretag ökat med 58 procent under perioden 2001 – 2007.


2010-08-24 Gefle Dagblad

Skippa löfteskarusellen

Ledare om alliansens och oppositionens vallöften och tävlan om att fånga pensionärernas röster lyfter Helena Svaleryd och Daniel Waldenströms inspel i debatten: Nu visar dock nationalekonomerna Helena Svaleryd och Daniel Waldenström, verksamma vid Institutet för Näringslivsforskning, att valrörelsens hetaste politiska strid utgår från felaktiga antaganden.


2010-08-19 Sydsvenskan

Vilse i tabellen

Valrörelsens hetaste politiska strid utgår från felaktiga antaganden: Pensionärer beskattas inte alls hårdare än löntagare.
Tvärtom. Det hävdar nationalekonomerna Helena Svaleryd och Daniel Waldenström, verksamma vid Institutet för Näringslivsforskning.


2010-08-19 Göteborgs-Posten

Håll fast vid arbetslinjen!

Vem som betalar mest skatt beror på hur man räknar. Men det värsta för pensionärerna är inte skatteskillnader utan att färre jobbar, skriver dagens huvudledare i GP.


2010-08-19 Katrineholms Kuriren

Partierna behöver pensionärernas röster

Den politiska debatten har, hittills, utgått enbart från siffrorna i Riksskatteverkets tabeller. Gör man så ser det ut som om pensionärerna får betala en högre skatt än den som har motsvarande inkomst av förvärvsarbete. Men nu har två nationalekonomer, Helena Svaleryd och Daniel Waldenström, räknat ut att pensionärerna inte alls missgynnas.


2010-08-19 Norrköpings Tidningar

Pensionärernas skatt inte viktigaste valfrågan

Det är alltid bra att sänka skatterna - också för pensionärer. Men det finns viktigare valfrågor. Över huvud taget behöver bilden av överbeskattade pensionärer ifrågasättas. Just detta gör nationalekonomerna Helena Svaleryd och Daniel Waldenström på DN Debatt, onsdag. De båda konstaterar att det inte finns någon straffskatt för pensionärer.


2010-08-19 Bohusläningen m fl

Siffertvist om pensionärsskatten

Pensionärer är inte alls missgynnade. De som arbetar betalar i själva verket mer skatt, enligt två nationalekonomer. De går därmed tvärt emot politikerna som vill erbjuda skattesänkningar i kompensation.


2010-08-18 SR Ekot

Pensionärer beskattas inte hårdare

Diskussionen om straffbeskattning av pensionärerna baseras på felaktigheter. Det existerar ingen "straffskatt" på pensionärer eftersom löntagare beskattas hårdare än pensionärer, skriver nationalekonomerna Helena Svaleryd och Daniel Waldenström på Dagens Nyheters debattsida. – Moderaterna och Socialdemokraterna nästan tävlar nu om att skatterna ska sänkas, även för pensionärer, om de vinner valet. Ingen av dem tar ju på sig den pedagogiska uppgiften att säga att det viktigaste för pensionärerna är att det är starka drivkrafter för dem som idag ännu inte är pensionärer att jobba och se till att tjäna bra och därigenom dra in pengar till pensionssystemet, säger Magnus Henrekson, vd på Institutet för Näringslivsforskning, IFN.


2010-08-18 P1 Studio Ett

Politikernas kamp om pensionärs röster

Politikerna tävlar om utlova skattesänkningar för pensionärer efter hårda protester från en av landets största väljargrupper. Många av pensionärerna har länge varit kritiska mot att de inte får del av jobbskatteavdraget och hävdat att de betalar mer i skatt än de som arbetar. Men det stämmer inte enligt en genomgång som två nationalekonomer gjort. I själva verket betalar de mindre i skatt. Bortser politikerna från fakta i jakten på de åtråvärda väljarrösterna? Hör Göran Hägglund (KD), Peter Eriksson (MP) och Helena Svaleryd, nationalekonom. 17-timmen.


2010-08-18 SVT.se

Pensionärer beskattas inte hårdare

Debatten om straffbeskattning av pensionärerna baseras på felaktigheter. Det existerar ingen "straffskatt" på pensionärer eftersom löntagare beskattas hårdare än pensionärer, skriver nationalekonomerna Helena Svaleryd och Daniel Waldenström.


2010-08-18 DN Debatt

Pensionärer beskattas inte hårdare än löntagare

Debatten inför valet om skattesänkningar för pensionärerna grundas på felaktiga påståenden. Diskussionen om straffbeskattning av pensionärerna är i grunden felaktig. I själva verket beskattas löntagare hårdare än pensionärer i Sverige. Anledningen är arbetsgivar­avgifterna, av vilka till exempel den allmänna löneavgiften betraktas som en ren skatt. Påståendet att pensionärer är missgynnade stämmer därför inte, skriver Helena Svaleryd och Daniel Waldenström, forskare vid IFN.


2010-08-16 Svd Brännpunkt

Lobbyister bör redovisas öppet

I Sverige sker lobbyism i huvudsak i det fördolda. Enkla åtgärder skulle kunna ge allmänheten en bättre inblick i särintressenas inflytande, skriver Olle Folke och Johanna Rickne på Institutet för Näringslivsforskning.


2010-08-13 SR Ekot

Kommunalval riggade till stora partiers fördel

Valsystemet i kommunalvalen är riggat för att gynna stora partier och medför stora skillnader över landet på hur stora röstetal som krävs för små partier att ta sig in i kommunfullmäktige. Intervju med Olle Folke, forskare verksam vid Institutet för Näringslivsforskning och Columbiauniversitetet i New York.


2010-08-11 Expressen

Debatt: Så känner du igen lycksökarna i valet

Har du svårt att välja vilket parti du ska rösta på i höst? Mitt tips: Välj inte ett parti, välj en person, skriver Andreas Bergh, välfärdsforskare och debattör knuten till Institutet för Näringslivsforskning i en debattartikel inför det kommande valet.


2010-08-10 Helsingborgs Dagblad

Storföretag allt mindre svenska

Ledare om den näringslivspolitiska diskussion i Sverige utifrån att andelen anställda i Sveriges 25 största börsbolag bara är 16 procent jämfört med 25 procent för tio år sedan. ”Ska det vara någon poäng med all den politiska prestige som investeras i småföretagandets villkor bör det rimligen vara förhållanden som främjar expansion. Det enda vi kan göra är att göra det mer attraktivt att driva upp nya företag här", som ekonomen Magnus Henrekson, vd på Institutet för Näringslivsforskning, säger.


2010-08-10 Norrköpings Tidningar

Att tänka smått är större

Ledare om att arbetsstyrkan i Sverige har minskat med 64 000 personer de senaste tio åren och den felaktiga uppfattning om att de tryggaste och bästa arbetsgivarna är de stora företagen. ”Det här är en del av en övergripande strukturförändring inom näringsliv och arbetsmarknad. Öppna gränser och fri handel gör det rationellt för stora företag att flytta verksamhet utomlands. Det är ingenting som vi kan, eller för den delen bör, göra något åt" påpekar professor Magnus Henrekson vid Institutet för Näringslivsforskning i en intervju med Ekot.


2010-08-10 Gefle Dagblad

Anställer fler – utomlands

Svenska storföretag minskar antalet anställda i Sverige samtidigt som de ökar i andra länder. Föreställningen att det finns några svenska företag som är stora och trygga arbetsgivare är falsk, säger professor Magnus Henrekson, vd på Institutet för Näringslivsforskning, till Ekoredaktionen.


2010-08-09 SR Ekot

Falsk bild av trygga svenska storföretag

Föreställningen att det finns några svenska företag som är stora och trygga arbetsgivare är falsk, säger professor Magnus Henrekson, vd på Institutet för Näringslivsforskning, i en intervju angående Ekots sammanställning av hur de 25 största svenska börsbolagen i Sverige minskat antalet anställda med 64 000 personer de senaste tio åren.


2010-08-01 SR Ekot

Kapitalet som staten riskerar minskar

Henrik Jordahl är docent i nationalekonomi och jobbar vid Institutet för Näringslivsforskning och han välkomnar en delförsäljning av Vattenfall.


2010-07-25 Borås Tidning

Oförmögen jämlikhetspolitik

"Den svenska inkomstfördelningen hör till världens mest jämlika. Knappt någonstans på jorden är inkomstskillnaderna så små som i denna hörna av norra Europa, enligt en nyutkommen rapport från fackförbundet Saco."  Detta skrivs på ledarsidan där man bland annat refererar till forskning av Daniel Waldenström.


2010-07-12 Wall Street Journal

Lessons From the Swedish Welfare State

På Wall Street Journals debattsida presenterar IFN-forskarna Andreas Bergh och Magnus Henrekson sina slutsatser om sambandet mellan en utvidgad offentlig sektor och ett lands tillväxttakt. Argumentationen tar sin utgångspunkt i Berghs och Henreksons nypublicerade bok Government Size and Implications for Economic Growth.


2010-07-12 Aktuellt i Politiken

S ekonomiska seminarium

Artikel om Socialdemokraternas ekonomiska seminarium i Almedalen där Magnus Henrekson, professor och vd för IFN, medverkade. Under seminariet beskrev Magnus Henrekson behovet av ett trygghetssystem som i större utsträckning följer individen för att inte skapa de inlåsningseffekter som vi har i nuvarande system.


2010-07-09 P1 Ekot

Läget på arbetsmarknaden inte illa

Läget på den svenska arbetsmarknaden har än så länge inte blivit lika illa som många befarade när finanskrisen tog fart. Professor Assar Lindbeck intervjuas.


2010-07-08 Affärsvärlden

Assar Lindbeck: Så stor bruttoskuld är lagom

Det är viktigt att ha en marginal i statsfinanserna för att kunna sätta in åtgärder vid en konjunkturnedgång utan att statsskulden skenar i väg. En bruttoskuld på 30 procent av BNP bör vara fullt tillräcklig för att ge denna säkerhetsmarginal. Det sade ekonomiprofessorn Assar Lindbeck vid ett seminarium i Visby på torsdagen. 


2010-07-08 Dagens Industri

S anklagar regeringen för att pressa lönerna

Artikel om Socialdemokraternas ekonomiska seminarium i Almedalen där Thomas Östros och LO:s Wanja Lundby-Wedin kritiserade regeringen för reformen av avgifterna till a-kassan. Magnus Henrekson, professor i nationalekonomi, håller med om att det finns problem med att differentiera a-kassan. ”Det går inte att definiera vad man har för yrke i dag. Det är möjligt att hotellstäderskans yrke är definierat, men fler och fler yrken är otydliga”, säger han. 


2010-07-08 E.24

Almedalen väcker många tankar och idéer

Vem är fattig? Hur ska a-kassan fungera? Hur djup blir krisen i Europa och bör Försäkringskassan privatiseras? I Almedalen väcks många frågor. På socialdemokraternas ekonomiska seminarium lyssnar jag på professor Magnus Henrekson som hänvisar till nationalekonomen James Hackman som fick ekonomipriset till Nobels minne, skriver Annika Creutzer.


2010-07-07 Dagens Nyheter Ledare

Mer jobb till färre

Ledare om Socialdemokraternas ekonomiska seminarium i Visby: Magnus Henrekson talade om hur vi vant oss att tolka ordet kompetens som ett mått på om man kan sköta en svarv eller annan mer teknisk färdighet, medan han menar att det är andra saker som kanske i än högre grad styr karriärmöjligheter. Som till exempel motivation, uthållighet, stabilitet och ansvarstagande. Icke-kognitiva färdigheter som kan övas upp, men som omvänt kan smulas sönder av långvarig arbetslöshet.


2010-07-07 Östgöta Correspondenten m.fl.

Olika besked om a-kassa

Det råder fortsatt oenighet i regeringen om när en obligatorisk a-kassa kan införas. Regeringens reform av A-kassan var ett av ämnena som lyftes på Socialdemokraternas ekonomiska seminarium där Magnus Henrekson, professor och vd för IFN medverkade. En TT-artikel om seminariet lyfter Henreksons kritik mot differentierade avgifter: Avgifter bestämda efter yrkesgrupp är en dålig ordning. Det finns inga tydliga yrken, åtminstone inte längre, framhöll Henrekson på seminariet.


2010-07-07 Aftonbladet Ledare

Politikervecka = vuxendagis

I en ledare om blandningen av högt och lågt under Almedalsveckan kommenterar Katrine Kielos Magnus Henreksons presentation på Socialdemokraternas ekonomiska seminarium: På Socialdemokraternas ekonomisk-politiska seminarium i går sågade Magnus Henrekson från Institutet för näringslivsforskning Alliansens idé om differentierade avgifter till a-kassan.


2010-07-06 E.24

Östros satsar på a-kassan

Artikel om oenigheten kring A-kassan: På ena sidan står alltså de rödgröna med en frivilliga a-kassa med lika avgift för alla. Och på den andra sidan står alliansregeringen med en obligatorisk a-kassa med olika nivåer på avgifter. Kanske har de båda fel. Det tycker i alla fall professor Magnus Henrekson vid Institutet för näringslivsforskning. Han förordar en obligatorisk a-kassa med en nivå, alltså en bit från varje politiskt läger. Motivet Henrekson ger är att a-kassan är en del av trygghetssystemen och i slutändan är det kommunerna som har försörjningsansvaret. Därför bör ingen kunna välja att stå utanför a-kassan.


2010-07-05 P1 Ekot

Gå över till bemanningsföretag – eller sluta

Intervju med IFN-forskaren Per Skedinger i inslag om att vikarier som arbetat flera år på Nordea i Piteå erbjuds att gå över till ett bemanningsföretag – eller att sluta. Det blev konsekvensen av skärpta regler kring visstidsanställningar i senaste kollektivavtalet.


2010-06-29 Svenska Dagbladet

De dimhöljda beskedens obesegrade mästare

Sanna Rayman hänvisar till Henrik Jordahl och Andreas Berghs granskning av de rödgrönas skuggbudget i en ledarkommentar om kommenterar Socialdemokraternas vallöfte om att ”Skola, vård och omsorg går före skattesänkningar”.


2010-06-24 DN.se

Elproducenternas vinster gynnas av regelverket

Elproducenternas stora vinster beror på politiska beslut som gynnat producenterna i stället för konsumenterna, skriver IFN-forskaren Pär Holmberg, i ett debattreplik om konkurrensen på den nordiska elmarknaden.


2010-06-23 Gefle Dagblad

För bra för att vara sant

Ledare som kommenterar Henrik Jordahl och Andreas Berghs genomgång av de rödgrönas skuggbudget.


2010-06-18 Göteborgs Posten

Forskare gillar FP

Folkpartiet är det mest populära borgerliga partiet bland svenska samhällsforskare. Det visar en undersökning bland 1 500 forskare i samhällsvetenskapliga ämnen, skriver GP Ekonomi i en artikel om den forskningsstudie som IFN- forskaren Henrik Jordahl gjort tillsammans med Niclas Berggren och Charlotta Stern. Studien undersöker akademikers politiska preferenser och vilka partisympatier som finns bland Sveriges samhällsforskare.


2010-06-21 Dagens Nyheter

De rika var rikare förr

Klyftan mellan rika och fattiga ökar men det är ännu långt från de stora skillnader som rådde vid 1900-talets början, skriver Gunnar Wetterberg i DN Kultur, i en essä om Daniel Waldenströms avhandling i "Lifting All Boats? The Evolution of Income and Waleth Inequality over the Path od Decelopment".


2010-06-21 Södermanlands Nyheter

Glädjekalkylernas skuggbudget

”Nedslående resultat för vänsterblocket”. Så sammanfattar ledarredaktionen på Södermanlands Nyheter den granskning av oppositionens skuggbudget som forskarna Henrik Jordahl och Andreas Bergh har gjort.


2010-06-21 Borås Tidning

Rödgrön sifferröra

"Den som lovar runt håller ofta tunt" brukar det heta i folkmun när något låter för bra för att vara sant, skriver Borås tidning  i en ledare om Henrik Jordahl och Andreas Berghs granskning av de rödgrönas skuggbudget.


2010-06-17 Svenska Dagbladet

Släpp fram fler ägare till svenska kärnkraftverk

IFN-forskarna Sven-Olof Fridolfsson och Thomas Tangerås argumenterar för att bryta upp samägande inom svensk kärnkraft.


2010-06-17 Metro

Rödgröna miljarder tappas bort

Nio rödgröna miljarder tappas bort i budgeten. Johan Norberg skriver om Henrik Jordahl och Andreas Berghs granskning av de rödgrönas skuggbudget. Hela 90 procent tjänar och bara den rikaste tiondelen förlorar på förslagen enligt de rödgröna. ”Men något är konstigt. De 90 procenten tjänar nästan fem gånger mer än de rikaste förlorar. Så var kommer resten av pengarna ifrån? Bergh och Jordahl har svaret. De rödgröna har valt att räkna in alla godsaker och bidrag, men har valt att strunta i de 9,3 miljarder i skatter som införs 2012 för att finansiera dem.”

 


2010-06-17 UNT

Självförtroendet saknas

Andreas Bergh och Henrik Jordahl har granskat oppositionens budgetförslag och kommit fram till att Wetterstrands påståenden om att nio av tio tjänar på förslaget inte stämmer. Eller snarare: att oppositionen medvetet misstolkar och handskas slarvigt med siffrorna från Riksdagens utredningstjänst, skriver Karl Rydå, ledarskribent på Upsala Nya Tidning.


2010-06-16 Svenska Dagbladet

De mörkar i budgeten

Ledarskribententen Sanna Ryman skriver om IFN-forskarna Henrik Jordahls och Andreas Berghs granskning av de rödgrönas skuggbudget som tankesmedjan FORES har gett ut. Ryman lyfter kritiken av den missvisande analysen av fördelningseffekterna, att nio av tio tjänar på förslaget, som beskrivs i det rödgröna budgetförslaget. ”De fördelningspolitiska effekter man visar upp i staplarna är till betydande del ett resultat av regeringens politik, eftersom man där inte jämför sig med regeringen, utan i stället jämför år 2011 med år 2010. Och jo, fördelningspolitiken stärks under denna period, bland annat eftersom riksdagen redan har beslutat om regeringens skattesänkningar och höjda flerbarnstillägg. Det är knappast oppositionens förtjänst.”


2010-06-16 Kristianstadsbladet

Knasig politisk retorik

Ledarsidan uppmärksammar Andreas Bergh och Henrik Jordahl granskning av de rödgrönas budget: ”en annan felkalkylering som Bergh och Jordahl har funnit i den rödgröna budgeten är att de räknar med att lika många som i dag kommer att jobba med hushållsnära tjänster i framtiden, trots att de helt vill avskaffa avdragsrätten för inköp av sådana. En from förhoppning, men väl inom ramen för att betecknas som knasig.”


2010-06-04 Göteborgs-Posten

Lärdomar av finanskrisen

Finansbranschen måste ta ett ökat eget ansvar, genom etiska regelverk som redan är självklara för andra yrkesgrupper som advokater, läkare, forskare eller journalister, skriver GP:s Fredrik Tenfält i en ledare med anledning av en nyutkommen bok av Assar Lindbeck.


2010-05-30 Svenska Dagbladet

Välståndet är inget särintresse

PJ Anders Linders söndagskrönika går i innovationernas och företagsklimatets tecken. Han skriver om Josh Lerner och  boken Boulevard of Broken Dreams som Magnus Henrekson refererat i senaste numret av Ekonomisk Debatt.


2010-05-26 Aftonbladet

Forskarna ger Björklund rätt

Per Skedingers forskning är utgångspunkten för en artikel om Jan Björklunds utspel om utökat läringssystem med lägre löner i Aftonbladets nya valsatsning Lögndetektorn, där blockens olika utspel granskas: "Om det är billigare att anställa 20-åringen, då ökar 20-åringens chans att få jobb", sa Jan Björklund i SVT:s morgonsoffa och föreslog rejält lägre löner för ungdomar. "Nej,"sa Reinfeldt. "Nej", rasar LO. Men Björklund har rätt, visar forskarna. I alla fall när det gäller Sverige.


2010-05-26 Dagens Industri

Skapa efterfrågan är viktigast

På debattsidan skriver IFN:s vd Magnus Henrekson tillsammans med Pontus Braunerhjelm, från Entreprenörskapsforum, om vad som krävs för att skapa dynamiska entreprenöriella miljöer enligt Professor Josh Lerner, årets pristagare av Global Award for Entrepreneurship Research. Lerners forskning innehåller flera viktiga och nya lärdomar. Det är efterfrågan på riskkapital snarare än utbudet som är den trånga sektorn. Efterfrågan på riskkapital uppstår då talangfulla entreprenörer lägger sin fulla kraft på att gå från idéstadiet till att börja bygga företag som blir intressanta för riskvilliga investerare. Om det finns attraktiva företag och idéer att investera i finns ofta pengarna.


2010-05-26 Dagens Industri

Prisvärd professor hyllar misslyckande

Stor intervju med årets pristagare av Global Award for Entrepreneurship Research professorn Josh Lerner från Harvard. Lerner är en internationell stjärnforskare som också är rådgivare till både företag och regeringar i konsten att kunna krama tillväxt ur entreprenörskapsföretagande. Det är de allra yngsta företagen, de som inte har fyllt fem år, som är bäst på att skapa nya jobb”, säger Lerner och understryker att det är aktiekapital snarare än lånefinansiering som är det bästa smörjmedlet.


2010-05-23 Expressen

Klyftan med stort K

Varken regeringen eller oppositionen vill prata om den skriande orättvisan på arbetsmarknaden. Anna Dahlberg lyfter i en ledare fram den slående klyftan på svenska arbetsmarknad mellan visstidsanställda och tillsvidareanställda samt slutsatserna i Per Skedingers nya bok "Employment protection legislation". Det går inte att fastslå att nivån på arbetslösheten påverkas av LAS; däremot har det tydliga omfördelningseffekter: Marginalgrupper som invandrare och ungdomar missgynnas. Rörligheten på arbetsmarknaden minskar. Mer och mer forskning visar dessutom att produktiviteten minskar. Sjukfrånvaron ökar. Strukturomvandlingen i ekonomin går långsammare, skriver Dahlberg.


2010-05-17 Dagens Industri

Trygghetslagar ger inte trygghet 2010

Det svenska anställningsskyddet har blivit svagare än genomsnittet i OECD, konstaterar docent Per Skedinger vid Institutet för Näringslivsforskning, IFN, i en ny forskningssammanställning, "Employment Protection Legislation, Effects, Winners and Losers", som presenterades på ett IFN-seminarium i förra veckan. Den allmänna visstidsanställning som finns sedan 2007 har skapat ett A- och B-lag – tillsvidareanställda har fortfarande ett av de starkaste skydden i industrivärlden medan visstidsanställda har blivit en buffert, skriver Eva-Lena Ahlqvist på DI:s ledarsida.


2010-05-03 dagensarena.se

Inte särskilt realistisk

A-kassa ska leda till att människor tar jobb till lägre lön. Men facket har lyckats hålla uppe lägsta lönerna. Därför är sysselsättningseffekterna försumbara. Vilket Magnus Henrekson på IFN har visat i en uppsats. Politiken vilar alltså på ett falsarium eller en nyliberal önskedröm om hur arbetsmarknaden borde fungera, skriver Håkan A Bengtsson i en ledare om regeringens arbetsmarknadspolitik.


2010-04-28 SR P1 Morgon

Grekisk ekonomi ännu sämre än väntat

Grekland justerar sitt underskott och uppskattar att det kan landa på över 14 procent i år. Samtidigt skjuter räntorna på redan lånade pengar i höjden. Oron för att krisen ska sprida sig ökar. Daniel Waldenström medverkar i studion och svarar på frågor om det kritiska läget i den grekiska ekonomin.


2010-04-26 Dagens Industri

Se till Gasellernas bästa - så blir det fler jobb

Det är inte småföretag i allmänhet, utan Gaseller i synnerhet, som skapar arbetstillfällen i Sverige. När ekonomerna Magnus Henrekson och Dan Johansson granskade de senaste decenniernas forskning om företag och sysselsättningstillväxt, fann de att det inte handlar om små eller stora företag utan om unga och snabbväxande. Gasellföretagen stod för praktiskt taget hela sysselsättningstillväxten, skriver DI i dagens ledare.


2010-04-17 Dagens Industri

Elmarknaden fungerar bra men kan övervakas bättre

Den nordiska elmarknaden uppfyller de nationalekonomiska kriterierna på en väl fungerande och effektiv marknad. För att minska möjligheten att pressa upp elpriset vore det bra om samägandet av kärnkraften upphörde. För att öka förtroendet for marknaden borde övervakningen skärpas och aktörernas budkurvor för spotmarknaden offentliggöras, skriver IFN-forskaren Pär Holmberg i debattinlägg på DI Debatt.


2010-04-16 Dagens Nyheter

Jobbskatteavdraget – mest till rik eller fattig?

Opposition och regering ger helt olika bilder av jobbskatteavdragets fördelningseffekter. ”Klyftorna ökar”, säger oppositionen. ”Avdraget riktas särskilt mot låg- och medelinkomsttagare”, svarar alliansen. Tesen ifrågasätts inte bara av den rödgröna oppositionen, utan även av nationalekonomer. En av dem är Magnus Henrekson, vd för Institutet för Näringslivsforskning. Han menar i en studie att det inte blir några extra jobb om inte samtidigt löneökningarna hålls nere och/eller andra åtgärder vidtas för att underlätta anställningar.


2010-04-15 Axess Ekonomiklubben

Ekonomiklubben - Del 8

Ekonomiklubbens medlemmar Cecilia Hermansson och Villy Bergström avhandlar kvällens ämnen, bland annat Kina, vårbudgeten och pensionärernas villkor. Med sig har de Daniel Waldenström från Institutet för Näringslivsforskning och Fredrik Sjöholm, professor vid Örebro Universitet och programchef för IFN:s forskningsprogram Globaliseringen och företagen.


2010-04-15 guardian.co.uk

Parent power is good for schools

“Seumas Milne is wrong to suppose that free schools set up by parent groups such as mine would not work”, skriver journalisten Toby Young angående valdebatten om friskolor i Storbrittanien. I artikeln hänvisar Young till en forskningsrapport från IFN.


2010-04-14 Fokus

Illegitim legitimation

Om Sverige ska ha en lärarlegitimation borde den se helt annorlunda ut, skriver Martin Ådahl i en krönika där han citerar Jonas Vlachos, docent i nationalekonomi och institutsaffilierad forskare vid IFN: "Som Sveriges ledande skolekonom Jonas Vlachos påpekat har facken lurat sig själva då skolorna anställt fler obehöriga lärare, eftersom de inte kan kräva fast anställning och därmed är lättare att sparka vid behov."


2010-04-14 Dagens Industri

Staten ska inte äga Vattenfall, Telia Sonera och Svenska Spel

Spelstater har större moraliskt ansvar än andra ägare. Det gör svenska staten till en olämplig ägare av Vattenfall, Telia Sonera och Svenska Spel. Näringsminister Maud Olofsson bör därför se till att snarast sälja dessa bolag, skriver IFN-forskaren Henrik Jordahl tillsammans med Andreas Bergh, Sofia Nerbrand och Anders Rönmark på DI debatt.


2010-04-12 SVT Aktuellt

Magnus Henrekson om jobbpolitiken

Magnus Henrekson intervjuas om Regeringens jobbpolitik och jobbskatteavdragets effekter på sysselsättningen.

 


2010-04-09 P1 morgon

Jobbskatteavdrag kan hålla nere löner

Alliansregeringens dyraste åtgärd har varit det så kallade jobbskatteavdraget som enligt regeringen ska ge mer pengar i plånboken och skapa nya jobb. Men regeringen räknar också med att jobbskatteavdraget ska bromsa löneutvecklingen. Magnus Henrekson, professor och VD på Institutet för Näringslivsforskning, säger att jobbskatteavdraget till stor del handlar om just detta. Reportage av Matilda Rangborg.


2010-04-07 Dagens Samhälle

Otryggare jobb i framtiden?

Regeringens strategi har varit att jobbskatteavdraget långsiktigt ska ge ökad sysselsättning. Men frågan är om det räcker, skriver Lena Hörnberg i en signerad ledare. En som inte tror det är Magnus Henrekson, professor vid Institutet för Näringslivsforskning. Han vill se ett bredare batteri av åtgärder bidrar till fler jobb i tjänstesektorn. Det är där och inte i offentlig sektor eller i exportindustrin, som han tror att framtidens jobb finns.


2010-04-06 Dagens Industri

Tunna argument bakom regeringens bonuskrig

Huvudledaren om hur finansmarknadsminister Mats Odell och hans statssekreterare Urban Karlström, utifrån en forskningsöversikt från IFN, argumenterar för att vd:ar: ”gör bättre ifrån sig med rörlig ersättning, men att forskning däremot visar att bonusar ökar risktagande och kortsiktighet. Den studie från två forskare vid Institutet för Näringslivsforskning som Odell syftar på måste dock ha lästs synnerligen selektivt. Det är en neutralt hållen forskningsöversikt som pekar på hur lite vi säkert vet.”


2010-04-04 Svenska Dagbladet

Banklegendaren som vågade fråga

Artikel och intervju med Jan Wallander, tidigare vd för Handelsbanken och för IUI, nuvarande IFN: Han är en levande legend i banksverige och pratade ledarskap med Marcus Wallenberg den äldre på 1950-talet. Om två månader fyller Jan Wallander, tidigare vd för Handelsbanken, 90 år. Våga fråga, är hans enkla råd till chefer.


2010-04-01 SR P4

Nytt system för skolval får kritik

Stockholms nya skolvalssystem väcker oro hos föräldrar och sågas av experter. Nationalekonomen Jonas Vlachos är mycket kritisk till den nya modellen som han menar är oförutsägbar och riskerar att lura många föräldrar.


2010-04-01 Entreprenör

Utbildning löser inte arbetslösheten

Höga ingångslöner och ett starkt anställningsskydd är de största hindren för unga att få jobb. Att försöka utbilda bort den höga arbetslösheten är därför lönlöst, enligt arbetslivsforskaren Per Skedinger.


2010-04-01 Eskilstuna-Kuriren

Vad vet du om jobbskatteavdraget?

I senaste numret av Ekonomisk Debatt är det mycket skattepolitik. En bredare kritik av regeringens reformpolitik presenteras av Magnus Henrekson, vd för Institutet för Näringslivsforskning. Han menar att jobbstrategin har varit allt för ensidigt inriktad på jobbskatteavdraget, skriver Alex Voronov i en signerad ledare.


2010-04-01 Fokus

Mittenextremismen

I detta krisläge kunde man tro att Sverige skulle få en dramatisk valdebatt, med radikala krisförslag, hårda motsättningar, fack och arbetsgivare i krismöte om massarbetslösheten. Följaktligen har den senaste veckans största debattämne varit  skattesänkningar för pensionärer, skriver Martin Ådahl i en krönika om att den grupp som nu gått i pension är mer gynnade än någon generation. I krönikan hänvisar Ådahl till IFN-forskaren Daniel Waldenströms inlägg på den nationalekonomiska bloggen ekonomistas.se. ”När Östros ville sätta »pensionärerna före miljonärerna« är en majoritet av pensionärerna miljonärer.


2010-03-27 Ekonomiekot

Jobb och syselsättning - hur går det?

Helena Svaleryd, docent och forskare på IFN, gästade Ekonomiekot lördag i P1 för att tala om hur arbetsmarknaden utvecklas när konjunkturen vänder.


2010-03-26 Arbetsmarknaden

Kampen om jobben hårdnar i krisens spår

Parallellt med den ökande globaliseringen blir de protektionistiska tendenserna tydligare. Men den allt hårdare kampen för att behålla jobben inom det egna landet kan på sikt leda till lägre sysselsättning. Det har skett fler policyförändringar i världen som försvårar utländska direktinvesteringar och vi ser att fler länder skapar institutioner som granskar utländska investeringar, säger forskaren Fredrik Sjöholm vid Institutet för Näringslivsforskning. Den dolda protektionismen är en extra svår form, menar Lars Oxelheim, eftersom den inte syns till skillnad från exempelvis tullar. Artikel om IFN:s policyseminarium Håller dörren på att stängas för utländska direktinvesteringar.


2010-03-25 Folket

S måste bli tydligare

För Socialdemokraterna räcker det inte bara att kritisera regeringen och påvisa att Moderaternas jobbpolitik har misslyckats. Om man ska återvinna väljarnas förtroende krävs att Socialdemokraterna blir tydligare med hur man själv ska kunna skapa fler nya jobb. Jobben kommer att bli en valfråga, så till valrörelsen måste man komma med bra argument, skriver Hans Hjälte i ledaren där han även lyfter Magnus Henreksons kritik av jobbskatteavdraget.


2010-03-25 Gefle Dagblad

Elmarknaden funkar - för producenterna

Sinikka Bohlin och Ann-Kristine Johansson, S, argumenterar i en debattartikel för att elmarknaden inte fungerar som det är tänkt och att det är en fråga för hela Norden.
"I januari presenterade Sven-Olof Fridolfsson och Thomas Tangerås från Institutet för Näringslivsforskning Nordiska rådet sin undersökning, där de påpekar behovet av t ex större öppenhet av prisutvecklingen på den nordiska elbörsen Nordpool."


2010-03-22 Svenska Dagbladet

Otydligt system för skolval skapar oro

Många namnunderskrifter har också samlats in. Jonas Vlachos, docent i nationalekonomi vid Stockholms universitet, har granskat det nya systemet och är mycket kritisk. Systemet tvingar folk att välja strategiskt snarare än den skola de vill ha, menar han.


2010-03-21 Godmorgon Världen

Låg skatt blev inte fler jobb

Ett av syftena med regeringens jobbskatteavdrag var att det skulle leda till fler jobb. Men det har inte fungerat och nu kommer kritiken från kanske lite oväntat håll i form av professor Magnus Henrekson. Intervju med Magnus Henrekson om jobbskatteavdragets effekter.


2010-03-21 Sydsvenskan

Borgeffekten

Borg verkar vara mer intresserad av Moderaternas förnyelse än av förnyelsen av svensk ekonomi. Med ett halvår kvar till valet börjar det bli dags att utvärdera alliansregeringens insatser. Borgs paradnummer är jobbskatteavdraget, nyligen utdömt av professor Magnus Henrekson, men finansministern drar sig för att avveckla värnskatten, som i praktiken är en skatt på högre utbildning, skriver Per T Ohlsson i en längre artikel.


2010-03-20 Folkbladet

Pest eller kolera för alliansen

Regeringens skattesänkningar på löneinkomster har lanserats som en strategi för att minska utanförskap och jobb. I själva verket är syftet med skattesänkningarna att bereda väg för lägre löner och för ett myrsteg för myrsteg allt mer privatfinansierat samhälle. Jobbargumentet höll så länge en god konjunktur levererade jobb, skriver Widar Andersson i en ledare där han kommenterar Magnus Henreksons uppmärksammad rapport om regeringens jobbstrategi.


2010-03-19 Nya Wermlands-Tidningen

Mer öppenhet i nordisk elmarknad

I januari presenterade Sven-Olof Fridolfsson och Thomas Tangerås från Institutet för Näringslivsforskning Nordiska rådet sin undersökning, där de påpekar behovet av t ex större öppenhet av prisutvecklingen på den nordiska elbörsen Nord Pool, skriver Ann-Kristine Johansson (S) och Sinikka Bohlin (S), Riksdagsledamöter och ledamöter i Nordiska rådets svenska delegation, i en debattartikel.


2010-03-19 Aftonbladet

Det fungerar inte i Sverige

Magnus Henrekson, vd för Institutet för Näringslivsforskning, konstaterar att jobbskatteavdraget inte har sänkt några arbetskostnader utan blivit en ren inkomstförstärkning för dem som har jobb, skriver Katrine Kielos i ledaren.


2010-03-19 Dagens Nyheter

Stockholms nya skolval måste rivas upp

En politiskt enig utbildningsnämnd i Stockholm beslutade i höstas att avskaffa de upptagningsområden som tidigare legat till grund för antagningen till stadens grundskolor. I stället ska folk rangordna sina önskemål och eleverna ska i första hand ges tillträde till sina förstahandval. Systemet gynnar taktikval och dess konsekvenser är helt oförutsägbara för den enskilde. Familjer som inte taktikväljer utan verkligen anger sina sanna önskemål riskerar att drabbas hårt. Dessutom har många rektorer inte förstått hur systemet fungerar och om inte kaos ska utbryta till hösten bör beslutet rivas upp, skriver Jonas Vlachos, forskare vid IFN, i en kritisk debattartikel.


2010-03-17 Dagens Industri

Lätt att fastna med klackarna i träsket

Eva-Lena Ahlqvist citerar Magnus Henrekson i en kritisk ledare om Svensk Handels vd:s agerande i avtalsrörelsen och kommentar om låglöneträsket i handeln: ”Värt att notera är också att extraknäckande ungdomar tjänar 200 kronor i timmen på söndagsjobb i handeln och snabbt kan få ihop 39 000 kronor skattefritt enligt den kritik som Magnus Henrekson har riktat mot jobbskatteavdraget".


2010-03-16 LO-tidningen

Kritik mot regeringen räcker inte

Det är en rejäl salva mot regeringens så kallade jobbpolitik som avlossas av Magnus Henrekson, chef för Institutet för Näringslivsforskning: Jobbskatteavdraget har inte lett till ökad sysselsättning och inte minskat vare sig långtidsarbetslöshet eller ungdomsarbetslöshet. De eftersatta investeringarna i infrastruktur, inte minst kollektivtrafik, och omläggningen av fastighetsbeskattningen som ökat stelheterna på bostadsmarknaderna har dessutom försvårat sysselsättningstillväxten i de expansiva storstadsregionerna.


2010-03-14 Dagens Nyheter

De rika ländernas folkvalda måste sätta upp mål om att befolkningen ska minska

Nativiteten måste sjunka och de äldre bli fler. Om vi vill undvika konflikter om krympande naturresurser måste befolkningstillväxten, även i industrivärlden, begränsas. Diskussionen borde nu handla om hur vi på ett demokratiskt sätt kan genomföra reformer så att människor på frivillig väg väljer att skaffa så få barn som möjligt, skriver Magnus Henrekson, Cecilia Boldemann, Stig-Olof Holm och John Tempel på DN debatt.


2010-03-10 Aftonbladet

Sverige anställer men bara i Kina

Artikel om hur svenska exportföretagen ökar antalet anställda i Kina samtidigt som personalen i Sverige minskar och kopplingen däremellan; ”Andra bedömare är inte övertygade om att jobben flyttat till Kina: – Det är farligt att göra den kopplingen. I stället handlar det om två olika saker: att Kina blivit mer intressant för svensk produktion, samtidigt som det skett en allmän minskning av industrijobb i Sverige, säger Fredrik Sjöholm, professor och programchef vid Institutet för Näringslivsforskning.”


2010-03-10 Offentliga affärer

Forskare vill granska den nordiska elmarknaden

Den nordiska elbörsen Nord Pool bör kunna synas i sömmarna. Det vore naturligt att en sådan granskning möjliggörs i alla nordiska länder. Det menar docenten i nationalekonomi Thomas Tangerås som deltog i Nordiska rådets möte i Köpenhamn i slutet av januari.


2010-03-08 Östersundsposten

Valutabygge utan bärande väggar

Långt innan unionen blev av fanns ropande röster i öknen. Ekonomiprofessorn Assar Lindbeck var en. ”Problemet med Europa är att det råder låg rörlighet för arbetskraften. Det finns inte heller några transfereringssystem mellan länderna, annat än för bönder. Detta är ett starkt skäl att vara skeptisk till EMU, inte bara för Sveriges del utan för hela Europas. Jag tycker valutaunionen är ett högriskprojekt för Europa och jag skulle inte ha prioriterat detta projekt om jag hade tillfrågats”.
Så lät Assar Lindbeck i Ekonomisk Debatt 1997. Synd att ingen riktig potentat lyssnade ordentligt på honom, skriver Per Hansson i ledaren.
 


2010-03-04 Svenska Dagbladet

Frågor och svar om rutavdraget

SvD har granskat några av argumenten för och emot RUT-avdraget, t.ex. att svartjobben i branschen försvinner. Men det finns inga siffror som visar att den svarta arbetsmarknaden kring hushållsnära tjänster minskat på grund av att rut-avdraget införts.
– Det ligger i sakens natur att man inte vet hur den svarta sektorn påverkas säger Magnus Henrekson, vd för Institutet för Näringslivsforskning. 


2010-03-04 Svd:s ledarblogg

Ett riktigt jobb

Maria Eriksson skriver om tjänstesektorn och IFN:s jubileumsbok IFN/IUI 1939-2009. Sju decennier av forskning om ett näringsliv i utveckling: ”2006 bytte Industriens Utredningsinstitut (IUI) ut sin symbol med ett par rykande industriskorstenar till en växande planta och fick namnet Institutet för Näringslivsforskning (IFN). Bytet signalerade inte bara hur IUI hade förändrats, utan ännu mer den utveckling från industrination till tjänstesamhälle som Sverige genomgått i modern tid och som utgör fonden i jubileumsboken. Henrik Jordahl, ansvarig för IFNs forskningsprogram Tjänstesektorns ekonomi, som tillkom i och med namnbytet, skriver bland annat om hur Erik Dahmén, dåvarande chef för IUI, redan på 1950-talet påtalade servicenäringarnas ökade betydelse i högt utvecklade industriländer”.


2010-03-04 Svenska Dagbladet

Hög tid luckra upp skyddet för fasta anställningar

Slutreplik i debatten om LAS och ungdomsarbetslösheten. Per Skedinger menar att gapet i skydd mellan fasta och tidsbegränsade anställningar i Sverige blivit för stort. Erfarenheterna från länder som följt en lika ensidig reformstrategi, med fortsatt starkt skydd för fast anställda, visar att antalet tidsbegränsat anställda ökat, men inte den totala sysselsättningen, och att det främst är ungdomar och invandrare som får stå för den ökade flexibiliteten. Detta talar, enligt Skedinger, för att det är hög tid att luckra upp skyddet för fasta anställningar.


2010-03-02 Sydsvenskan

Högt pris för att stå utanför euron

Olle Schmidt, Europaparlamentariker (FP), och Carl B Hamilton, finanspolitisk talesman (FP), argumenterar för ett svenskt eurodeltagande; ”till exempel hävdar professorn i nationalekonomi Assar Lindbeck att de långsiktiga effektivitetsvinstema för Sverige av att gå med i eurosamarbetet väger tyngre än stabilitetsproblematiken”.


2010-03-02 Barometern

Jobbskatteavdraget fernissa på ytan – mer behövs

Den mer eller mindre uttalade kärnan i nationalekonomen Henreksons resonemang är att tillväxt och nya försörjningsmöjligheter uppstår där samhället kan utvecklas i samklang med krafterna i människors spontana samverkan. Där politisk handlingskraft sätts in för att motarbeta det spontana, där uppstår egentligen bara ett stillastående dödläge, skriver Per Dahl, politisk chefredaktör, i huvudledaren.


2010-03-02 Svenska Dagbladet

Jobbskatteavdragen är bara början

Under rubriken Håller regeringens jobbstrategi? presenterar chefen för Institutet för Näringslivsforskning tio fullmatade sidor om jobbskatteavdrag, socialförsäkringar, tjänstesamhälle, lönebildning, bostadsmarknad och infrastruktur. Med mera. Det klagas på att akademiker inte deltar i samhällsdebatten, men den kritiken drabbar då inte Henrekson. Hans uppsats är ett inlägg i minst ett halvdussin debatter, skriver PJ Anders Linder i en signerad ledare.


2010-02-26 Dagens Nyheter

Bakläxa för regeringens jobbstrategi

Regeringens jobbstrategi räcker inte. Jobbskatteavdraget beräknas ge 75 000 fler arbetstillfällen, när det saknas mellan 500 000 och 600 000 jobb. Betydligt bredare insatser behövs, anser professor Magnus Henrekson, chef vid Institutet för Näringslivsforskning.


2010-02-26 Svenska Dagbladet

Facket vilseleder om las

Regleringen och hur vi valt att organisera vår arbetsmarknaden ger inget bra utgångsläge för att bekämpa ungdomsarbetslösheten. Och det blir inte bättre av att TCO framställer forskningen på ett snedvridet sätt, skriver Per Skedinger på Brännpunkt.


2010-02-25 Dagens Industri

A-kasseregler hindrar jobben

Magnus Henrekson argumenterar på DI Debatt för att det krävs mer än jobbskatteavdraget för att långsiktigt öka sysselsättningsgraden: ”Det krävs ett batteri av åtgärder för att skapa en tillväxt med bas i den inhemska tjänstesektorn... Det måste på så många sätt som möjligt göras mer attraktivt att starta, driva och expandera företag och eftersträva förvärvsinkomster istället för andra inkomster”


2010-02-25 Affärsvärlden

Borg angrips från ny flank

Artikel om Magnus Henreksons kritik av jobbskatteavdragets effekter på sysselsättningen: ”Henreksons slutsats är att jobbskatteavdraget inte har lett till lägre reservationslöner. Resultatet är att sysselsättningen har ökat hos fel grupper… Det är inte fler lågutbildade i yrkesverksam ålder som fått jobb, inte heller innan den ekonomiska krisen slog till 2009."


2010-02-22 SVT Rapport

Helena Svaleryd om partistödet

Helena Svaleryd intervjuas i ett inslag om hur partistödet ser ut i kommuner och landsting. I takt med at de politiska partierna tappar medlemmar, så får medlemsavgifter också allt mindre betydelse i förhållande till partistödet som ökat i flera kommuner.


2010-02-22 Folkbladet

Håller myten om Anders Borg?

Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering kritiserar att det svenska jobbskatteavdraget aldrig har utvärderats, och ifrågasätter effekten i dagens krisläge. Konjunkturinstitutet gör detsamma. Och nu kommer Magnus Henrekson, IFN, och ifrågasätter hela regeringens jobbstrategi och inte minst jobbskatteavdraget i en uppsats i tidskriften Ekonomisk Debatt, skriver Göran Färm, Europaparlamentariker (S), på ledarsidan.


2010-02-19 Kollega

Forskare skyller ungdomars arbetslöshet på las

Enligt statistik från Eurostat har Sverige den fjärde högsta ungdomsarbetslösheten i EU. Per Skedinger, forskare på Institutet för Näringslivsforskning, anser att starkt anställningsskydd och höga minimilöner bidrar till den höga ungdomsarbetslösheten.
 


2010-02-17 Berlingske Tidende

Kommentar: Danmark skal synliggøre sig

Finanskrisen betyder, at vi ser en global kamp om jobbene. Den kamp bør Danmark ruste sig til ved at synliggøre sig som investeringsland - også sammen med resten af Norden. Desuden skal vi gøre mere for at bekæmpe protektionisme internt i EU. Vi har alt at vinde, skriver Lars Oxelheim i en krönika i Berlinske Tidende.


2010-02-17 Dagens Industri

Låt inte världens länder hindra utländska direktinvesteringar

Allt fler länder ändrar sin politik för att hindra eller stoppa utländska förvärv av inhemska företag. Sverige måste förena sig med andra frihandelsländer för att förhindra en ökande och förödande global protektionism, skriver professor Fredrik Sjöholm, på DI debatt.


2010-02-15 E24

Bush rådgivare: "Vi var för dumma"

President Bush främsta ekonomiska rådgivare, professor Edward Lazear, oroas över att USA spenderar för mycket pengar, skriver Olle Zachrison med anledning av det seminarium som IFN anordnade i samband med Lazears besök hos institutet.


2010-02-15 elbranschen.nu

Forskare vill granska Nord Pool

Den nordiska elbörsen Nord Pool bör kunna synas i sömmarna. Det vore naturligt att en sådan granskning möjliggörs i alla nordiska länder. Det menar docenten i nationalekonomi Thomas Tangerås.


2010-02-15 Affärsvärlden

Myndigheter ska inte bedriva näringsverksamhet

En myndighet bör under inga omständigheter tillåtas att bedriva näringsverksamhet, där den själv beviljar tillstånd eller bedriver tillsyn. Det skriver docent Henrik Jordahl i en ny rapport, som skrivits på uppdrag av Konkurrensverket.


2010-02-09 Svenska Dagbladet

S-statsvetare, V-sociologer och FP-ekonomer

Per Gudmundson skriver i en signerad ledare om en forskningsstudie som mätt de politiska preferenserna hos akademiker inom ett olika samhällsvetenskaper. Studien som publicerats i Finnish Economic Papers (2/2009) är gjord av IFN-forskaren Henrik Jordahl tillsammans med Niclas Berggren och Charlotta Stern.


2010-02-05 ERA

Forskare vill granska Nord Pool

Den nordiska elbörsen Nord Pool bör kunna synas i sömmarna. Det vore naturligt att en sådan granskning möjliggörs i alla nordiska länder. Det menar docenten i nationalekonomi Thomas Tangerås, skriver ERA, ledande branschtidning inom elmarknaden.


2010-02-05 Dagens Arena

Dra inte isär samhället

Håkan A Bengtsson kommenterar i sin ledare Daniel Waldenström kapitel i SNS konjunkturrådsrapport "Råd till en finansminister”.


2010-02-04 Dagens PS

Sluta plöja in miljarder i en massa hopplösa fall

Den amerikanske professorn Josh Lerner tilldelas det prestigefyllda svenska Global Award for Entrepreneurship Research 2010. Pristagaren passar på att ge en ordentlig känga åt världens regeringar.


2010-02-04 Svenska Dagbladet

Har staten stöttat fel bolag i krisen?

Fem frågor till Josh Lerner, Harvardprofessor, som fått entreprenörskapsforskningens Nobelpris, Global Award for Entrepreneurship Research, på 1 miljon kronor av Tillväxtverket, Institutet för Näringslivsforskning och Entreprenörskapsforum.


2010-02-03 E24.se

Staten måste sluta stötta hopplösa bolag

Harvard-professorn Josh Lerner tycker att världens regeringar stöttat helt fel företag under krisen. Istället för att stötta nya, fräscha idéer har man pumpat in miljarder i ”hopplösa fall” som GM, menar pristagaren till ”entreprenörsforskningens Nobelpris”.


2010-02-02 Norden.org

Norden måste samarbeta i den globala kampen om jobben

Den politiska kapplöpningen om jobben tillsammans med protektionism runt om i världen ställer nya krav på det nordiska samarbetet. Det som nu krävs är ett ökat samarbete mellan de nordiska regeringarna för att förhindra en utbredning av förtäckt protektionism i det godas namn, som medför att regionen marginaliseras i kampen om arbetstillfällena. Det menar Lars Oxelheim, professor i ekonomi i en debattartikel som publicerats i tidningar i flera av de nordiska länderna.


2010-02-01 Nordens Nyheter

Dansk Energi bør granske Nord Pool

Den nordiske strømbørsen, Nord Pool, bør kunne gås etter i sømmene. Det er naturlig å legge til rette for en slik granskning i alle de nordiske landene, sier foreleser i nasjonaløkonomi, Thomas Tangerås etter Nordisk råds møte i København. Men staten kan ikke granske statseide Nord Pool, skriver Nordensnyheter.no.


2010-01-27 The Telegraph

Voters prefer attractive politicians

David Cameron had the right idea with his airbrushed poster, according to researchers who have found that the public are more likely to vote for good looking politicians. Artikel om studie gjord av bland andra Henrik Jordahl.


2010-01-27 SR P4 Kalmar

Kalmar län halkar efter

Kalmar län, liksom många andra små regioner, har halkat efter under de senaste tjugo årens globalisering. Detta enligt Fredrik Sjöholm, som är programchef för Institutet för näringslivsforskning, som föreläste på Regionförbundets regiondagar 2010 idag.


2010-01-27 Göteborgs-Posten

Vindkraftsskatt hotar klimatet

Debattartikel som argumenterar mot Skatteverket och Skatterättsnämnden beslut om att el från vindkraftskooperativ ska uttagsbeskattas hänvisar till en rapport skriven av Thomas Tangerås, programchef för IFN: s forskningsprogram Elmarknadens ekonomi.


2010-01-26 SVT Gomorron Sverige

Kan vi lita på elbolagen?

Thomas Tangerås diskuterar hur den nordiska elmarknaden fungerar.


2010-01-26 Webfinanser

Myrdalspriset 2009 till Mikael Elinder, Henrik Jordahl och Panu Poutvaara

Myrdalspriset utdelas varje år av Swedbank för bästa artikel under året i Nationalekonomiska Föreningens tidskrift Ekonomisk Debatt. I juryn ingår professor Bertil Holmlund, professor Hans Wijkander, redaktör Gunnar Örn och chefekonom Cecilia Hermansson.


2010-01-25 Hufvudstadsbladet

Hur skall Finland agera?

Erfarenheterna från SAAB och Volvo visar att kampen om de kunskapsintensiva jobben hårdnat i krisens Europa. Regeringen måste agera för att Finland inte skall marginaliseras i denna kamp om arbetstillfällena, skriver Lars Oxelheim i en debattartikel i Hufvudstadsbladet.


2010-01-23 Svenska Dagbladet

Ökad global kamp om jobben

Kampen om jobben har hårdnat i krisens Europa. Regeringen måste värna Sveriges konkurrenskraft, men också markera mot den ökande protektionismen, skriver professor Lars Oxelheim, Institutet för Näringslivsforskning, på Brännpunkt.


2010-01-22 Dansk Radio

Oro på den nordiska elbörsen

Samhällsprogrammet Orientering intervjuar Thomas Tangerås om situationen på elmarknaden och vad den senaste tidens prissvängningar inneburit för de nordiska elkonsumenterna.


2010-01-21 LO-tidningen

SNS ger råd till Borg: Låna och investera i offentlig sektor

Satsa på offentlig sektor och på ungdomar, öka statsskulden och – märk väl – höj om nödvändigt skatterna. Så lyder några av de handfasta råd till finansministern som förs fram i årets konjunkturrapport från studieförbundet Näringsliv och Samhälle (SNS)… Även Daniel Waldenström förespråkar ökade satsningar på skolan när han i sin del av rapporten behandlar den ekonomiska ojämlikheten.


2010-01-21 Dagens Industri

Så får du fart på Sverige, Anders Borg!

Dagens Industri kommenterar årets Konjunkturrådsrapport "Råd till en finansminister": ”Daniel Waldenström, docent vid Institutet för Näringslivsforskning, tycker att Anders Borg ska satsa på ett utökat jobbskatteavdrag, men riktat mot låginkomsttagare. Han tycker också att människor med entreprenöridéer ska kunna belåna eller ta ut delar av sitt pensionskapital.”


2010-01-13 SVT Gomorron Sverige

Hur viktiga är industrijobben och var finns framtidens jobb?

Diskussion mellan Magnus Henrekson, vd Institutet för Näringslivsforskning, och Jan Edling, analytiker Vinnova, i samband med GM:s nedläggning av SAAB.
 


2010-01-12 Dagens Industri

Bakslag för vindkraften

 Artikel om vindkraftskooperativen där Thomas Tangerås intervjuas med anledning av hans studie ”Är vindkraftkooperativens priser marknadsmässiga?” för Svensk Vindenergi.


2010-01-09 Dala-Demokraten

Hotar skatteverket Rättviks vindkraft?

Den nya skattelagstiftningen hotar att slå ut den framgångsrika andelsägda vindkraften. En ny rapport från Institutet för Näringslivsforskning visar nu en rapport som visar hur Skatteverkets lagtolkning baseras på en missuppfattning om vad som är ett marknadspris.


2010-01-09 Dagens Industri

Bolagens försummelser bidrar till elchocken

Ledare kommenterar debatten kring de senaste tidens höga elpriserna och hänvisar till en forskningsöversikt från IFN:s forskningsprogram Elmarknadens Ekonomi som inventerat kunskapsläget om den nordiska elmarknaden och inte finner belägg för allvarliga missförhållanden.


2010-01-07 SVT Rapport

Rekordhöga elpriser

I slutet av inslaget uttalar sig Thomas Tangerås kring orsakerna till de rekordhöga elpriserna.


2010-01-07 Ny Teknik

Skatteverket får på pälsen om vindkraftsskatten

Skatteverkets och Skatterättsnämnden slutsats att vindkraftskooperativen köper sin el till underpris är helt uppåt väggarna. Den slutsatsen drar nationalekonomen Thomas Tangerås och ger vindandelsägarna rätt.


Aktuell forskare

Henrik Jordahl, professor och programchef

Ämnesområden:

Offentlig ekonomi, organisation och verksamhetsledning, politiskt beteende, privatiseringar, sjukvård, skattefinansierade tjänster, utbildning, väfärd och äldreomsorg.

Några av de frågor Henrik Jordahl försöker besvara i sin forskning:

  • Vad förklarar valet mellan offentlig och privat tjänsteproduktion?
  • Hur påverkar detta val tjänsternas kostnader och kvalitet?
  • Vilka förändringar av lagar, regler och praxis skulle förbättra produktionen av skattefinansierade tjänster?

 

 

Vägar till ett uthålligt EU. Europaperspektiv 2021

EU-perspektiv-2021-Ett-uthålligt-EU


Utmaningarna och frågorna är många: Vilka politiska och ekonomiska reformer krävs för att säkerställa omvandlingen till en grön ekonomi trots en åldrande befolkning, växande sociala behov och en undermålig integration i samhället? Det är det övergripande temat i årets upplaga av Europaperspektiv, Vägar till ett uthålligt EU. Läs mer.

 

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se