2010

Hur skall Finland agera?

2010-01-25 Hufvudstadsbladet

Erfarenheterna från SAAB och Volvo visar att kampen om de kunskapsintensiva jobben hårdnat i krisens Europa. Regeringen måste agera för att Finland inte skall marginaliseras i denna kamp om arbetstillfällena, skriver Lars Oxelheim i en debattartikel i Hufvudstadsbladet.

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se