2010

Borg angrips från ny flank

2010-02-25 Affärsvärlden

Artikel om Magnus Henreksons kritik av jobbskatteavdragets effekter på sysselsättningen: ”Henreksons slutsats är att jobbskatteavdraget inte har lett till lägre reservationslöner. Resultatet är att sysselsättningen har ökat hos fel grupper… Det är inte fler lågutbildade i yrkesverksam ålder som fått jobb, inte heller innan den ekonomiska krisen slog till 2009."

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se