2010

Facket vilseleder om las

2010-02-26 Svenska Dagbladet

Regleringen och hur vi valt att organisera vår arbetsmarknaden ger inget bra utgångsläge för att bekämpa ungdomsarbetslösheten. Och det blir inte bättre av att TCO framställer forskningen på ett snedvridet sätt, skriver Per Skedinger på Brännpunkt.

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se