2010

Hög tid luckra upp skyddet för fasta anställningar

2010-03-04 Svenska Dagbladet

Slutreplik i debatten om LAS och ungdomsarbetslösheten. Per Skedinger menar att gapet i skydd mellan fasta och tidsbegränsade anställningar i Sverige blivit för stort. Erfarenheterna från länder som följt en lika ensidig reformstrategi, med fortsatt starkt skydd för fast anställda, visar att antalet tidsbegränsat anställda ökat, men inte den totala sysselsättningen, och att det främst är ungdomar och invandrare som får stå för den ökade flexibiliteten. Detta talar, enligt Skedinger, för att det är hög tid att luckra upp skyddet för fasta anställningar.

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se