2010

Valutabygge utan bärande väggar

2010-03-08 Östersundsposten

Långt innan unionen blev av fanns ropande röster i öknen. Ekonomiprofessorn Assar Lindbeck var en. ”Problemet med Europa är att det råder låg rörlighet för arbetskraften. Det finns inte heller några transfereringssystem mellan länderna, annat än för bönder. Detta är ett starkt skäl att vara skeptisk till EMU, inte bara för Sveriges del utan för hela Europas. Jag tycker valutaunionen är ett högriskprojekt för Europa och jag skulle inte ha prioriterat detta projekt om jag hade tillfrågats”.
Så lät Assar Lindbeck i Ekonomisk Debatt 1997. Synd att ingen riktig potentat lyssnade ordentligt på honom, skriver Per Hansson i ledaren.
 

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se