2010

Otydligt system för skolval skapar oro

2010-03-22 Svenska Dagbladet

Många namnunderskrifter har också samlats in. Jonas Vlachos, docent i nationalekonomi vid Stockholms universitet, har granskat det nya systemet och är mycket kritisk. Systemet tvingar folk att välja strategiskt snarare än den skola de vill ha, menar han.

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se