2010

Klyftan med stort K

2010-05-23 Expressen

Varken regeringen eller oppositionen vill prata om den skriande orättvisan på arbetsmarknaden. Anna Dahlberg lyfter i en ledare fram den slående klyftan på svenska arbetsmarknad mellan visstidsanställda och tillsvidareanställda samt slutsatserna i Per Skedingers nya bok "Employment protection legislation". Det går inte att fastslå att nivån på arbetslösheten påverkas av LAS; däremot har det tydliga omfördelningseffekter: Marginalgrupper som invandrare och ungdomar missgynnas. Rörligheten på arbetsmarknaden minskar. Mer och mer forskning visar dessutom att produktiviteten minskar. Sjukfrånvaron ökar. Strukturomvandlingen i ekonomin går långsammare, skriver Dahlberg.

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se