2010

Skapa efterfrågan är viktigast

2010-05-26 Dagens Industri

På debattsidan skriver IFN:s vd Magnus Henrekson tillsammans med Pontus Braunerhjelm, från Entreprenörskapsforum, om vad som krävs för att skapa dynamiska entreprenöriella miljöer enligt Professor Josh Lerner, årets pristagare av Global Award for Entrepreneurship Research. Lerners forskning innehåller flera viktiga och nya lärdomar. Det är efterfrågan på riskkapital snarare än utbudet som är den trånga sektorn. Efterfrågan på riskkapital uppstår då talangfulla entreprenörer lägger sin fulla kraft på att gå från idéstadiet till att börja bygga företag som blir intressanta för riskvilliga investerare. Om det finns attraktiva företag och idéer att investera i finns ofta pengarna.

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se