2010

Knasig politisk retorik

2010-06-16 Kristianstadsbladet

Ledarsidan uppmärksammar Andreas Bergh och Henrik Jordahl granskning av de rödgrönas budget: ”en annan felkalkylering som Bergh och Jordahl har funnit i den rödgröna budgeten är att de räknar med att lika många som i dag kommer att jobba med hushållsnära tjänster i framtiden, trots att de helt vill avskaffa avdragsrätten för inköp av sådana. En from förhoppning, men väl inom ramen för att betecknas som knasig.”

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se