2010

De mörkar i budgeten

2010-06-16 Svenska Dagbladet

Ledarskribententen Sanna Ryman skriver om IFN-forskarna Henrik Jordahls och Andreas Berghs granskning av de rödgrönas skuggbudget som tankesmedjan FORES har gett ut. Ryman lyfter kritiken av den missvisande analysen av fördelningseffekterna, att nio av tio tjänar på förslaget, som beskrivs i det rödgröna budgetförslaget. ”De fördelningspolitiska effekter man visar upp i staplarna är till betydande del ett resultat av regeringens politik, eftersom man där inte jämför sig med regeringen, utan i stället jämför år 2011 med år 2010. Och jo, fördelningspolitiken stärks under denna period, bland annat eftersom riksdagen redan har beslutat om regeringens skattesänkningar och höjda flerbarnstillägg. Det är knappast oppositionens förtjänst.”

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se