2010

De rika var rikare förr

2010-06-21 Dagens Nyheter

Klyftan mellan rika och fattiga ökar men det är ännu långt från de stora skillnader som rådde vid 1900-talets början, skriver Gunnar Wetterberg i DN Kultur, i en essä om Daniel Waldenströms avhandling i "Lifting All Boats? The Evolution of Income and Waleth Inequality over the Path od Decelopment".

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se