2010

Östros satsar på a-kassan

2010-07-06 E.24

Artikel om oenigheten kring A-kassan: På ena sidan står alltså de rödgröna med en frivilliga a-kassa med lika avgift för alla. Och på den andra sidan står alliansregeringen med en obligatorisk a-kassa med olika nivåer på avgifter. Kanske har de båda fel. Det tycker i alla fall professor Magnus Henrekson vid Institutet för näringslivsforskning. Han förordar en obligatorisk a-kassa med en nivå, alltså en bit från varje politiskt läger. Motivet Henrekson ger är att a-kassan är en del av trygghetssystemen och i slutändan är det kommunerna som har försörjningsansvaret. Därför bör ingen kunna välja att stå utanför a-kassan.

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se