2010

Mer jobb till färre

2010-07-07 Dagens Nyheter Ledare

Ledare om Socialdemokraternas ekonomiska seminarium i Visby: Magnus Henrekson talade om hur vi vant oss att tolka ordet kompetens som ett mått på om man kan sköta en svarv eller annan mer teknisk färdighet, medan han menar att det är andra saker som kanske i än högre grad styr karriärmöjligheter. Som till exempel motivation, uthållighet, stabilitet och ansvarstagande. Icke-kognitiva färdigheter som kan övas upp, men som omvänt kan smulas sönder av långvarig arbetslöshet.

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se