2010

Lessons From the Swedish Welfare State

2010-07-12 Wall Street Journal

På Wall Street Journals debattsida presenterar IFN-forskarna Andreas Bergh och Magnus Henrekson sina slutsatser om sambandet mellan en utvidgad offentlig sektor och ett lands tillväxttakt. Argumentationen tar sin utgångspunkt i Berghs och Henreksons nypublicerade bok Government Size and Implications for Economic Growth.

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se