2010

Lobbyister bör redovisas öppet

2010-08-16 Svd Brännpunkt

I Sverige sker lobbyism i huvudsak i det fördolda. Enkla åtgärder skulle kunna ge allmänheten en bättre inblick i särintressenas inflytande, skriver Olle Folke och Johanna Rickne på Institutet för Näringslivsforskning.

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se