2010

Vilse i tabellen

2010-08-19 Sydsvenskan

Valrörelsens hetaste politiska strid utgår från felaktiga antaganden: Pensionärer beskattas inte alls hårdare än löntagare.
Tvärtom. Det hävdar nationalekonomerna Helena Svaleryd och Daniel Waldenström, verksamma vid Institutet för Näringslivsforskning.

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se