2010

Jobbrecept med frågetecken

2010-09-03 Svenska Dagbladet

Jobbskatteavdrag eller höjda statsbidrag - hur många nya jobb ger de olika partiernas politik? IFN:s VD Magnus Henrekson och ett par andra forskare och ekonomer bedömer effekterna av de olika förslagen. Magnus Henrekson säger att ett sätt att skapa fler jobb är att hålla tillbaka ökningarna för minimilönerna så att arbetsgivarna istället kan anställa fler.

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se