2010

Obalanserad jobbpolitik från de rödgröna

2010-09-05 Realtid.se

I samband med att den rödgröna oppositionen presenterade sin regeringsplattform om hur fler jobb ska skapas intervjuades IFN-forskaren Henrik Jordahl. Jordahl är bland annat kritisk till förslaget att bygga ut den offentliga sektorn eftersom det framför allt är inom industrin som sysselsättningen har minskat under lågkonjunkturen.

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se