2010

Problem med det svenska valsystemet

2010-09-23 Svenska Dagbladet

Olle Folke, forskare vid Columbia University och IFN, föreslår i en debattartikel på SvD Brännpunkt att mandatfördelningen vid svenska val görs om. Enligt Folke fungerar systemet nästan optimalt på riksnivå, men på kommunal nivå är det vanligt att en majoritet av rösterna inte leder till en majoritet av mandaten. Problemet blir större ju färre mandat som fördelas per valkrets, och eftersom det är partierna själva som bestämmer antalet mandat ger det dessutom en möjlighet att utnyttja systemet till sin egen fördel.

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se