2010

Skatterna Anders Borg bör höja

2010-10-06 Dagens Industri

Jonas Vlachos, IFN-affilerad forskare, har en lista med nio punkter för hur Anders Borg kan föra en mer vetenskapligt grundad ekonomisk politik. Bland Vlachos förslag finns att återinföra fastighetsskatten och avskaffa bolagsskatten.

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se