2010

Tuffast för välfärden när fyrtiotalisterna har fyllt 80

2010-10-09 Dagens Nyheter

Politikerna måste börja diskutera den framtida finansieringen av vård och omsorg – och vad som ska prioriteras i välfärdsstaten. Den demografiska utvecklingen fram till 2050 – med en krympande arbetsför befolkning som ska försörja allt fler äldre – innebär inte att välfärdsstaten blir omöjlig. Ett välavgränsat offentligt utbud kompletterat med marknadsalternativ är en möjlighet som förtjänar en öppen politisk diskussion. Oavsett vad som är önskvärt är det ett faktum att Sverige redan i praktiken slagit in på en väg där människor i ökad utsträckning betalar sin välfärdsservice med egna pengar. Ett sätt att klara äldreomsorgens finansiering är att reformera arbetsmarknaden så att folk vågar byta jobb och orkar arbeta längre än till 65 år, skriver Andreas Bergh, välfärdsforskare på IFN, i en debattartikel i Dagens Nyheter.

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se