2010

XL är en för stor stat

2010-10-11 Svenska Dagbladet

Ledarskribenten Claes Arvidsson hittar nya argument för en minskad offentlig sektor efter att ha läst Magnus Henrikson och Andreas Berghs bok Goverment Size and Implications for Economic Growth. I boken går de bägge IFN-forskarna igenom vad forskningen säger om sambandet mellan tillväxt och storleken på den offentliga sektorn.

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se