2010

Jobb och bostäder ett försummat par

2010-10-15 Arbetsmarknaden

Tillgången till bostäder är central för arbetsmarknadens utveckling och därmed även den ekonomiska tillväxten. Det är en uppfattning som både fack och arbetsgivare ställer sig bakom. IFN:s VD Magnus Henrekson intervjuas i artikeln och säger att det är i storstäderna som ekonomin kommer att fortsätta att växa på grund av att det är där som tjänstesektorn utvecklas. För att underlätta den utvecklingen anser han bland annat att städer behöver förtätas och regler för andrahandsuthyrning lättas upp.

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se