2010

Arbete beskattas hårt

2010-10-21 Norra Skåne mfl

Återinför arvs- och gåvoskatterna tycker ledarredaktionen på Norra Skåne. Om man gör det kan man istället sänka skatterna för de som jobbar, menar redaktionen och citerar IFN-forskaren Jonas Vlachos som sagt varför är det ”ok att straffa dem som har låga arbetsinkomster, men fel att ”straffa” de som har höga arvsinkomster?”

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se