2010

Anders Borg- Sveriges Joakim von Anka

2010-11-28 SVT Agenda

Trots en stark svensk ekonomi vägrar regeringen att spendera, utan satsar istället på att betala av än mer av statsskulden. IFN:s VD Magnus Henrekson kommenterar finansministerns plan och säger att det finns andra, mer samhällsekonomiskt lönsamma, sätt att använda pengarna på. Exempelvis genom att satsa pengar på utbildningssystemet.

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se