2010

Välfärdsreformer i Storbritannien

2010-11-11 BBC Radio 5 Live

Den brittiska regeringen vill dra ned inom välfärdssystemen för att få fler människor att jobba. I ett inslag i BBC Radio 5 Live jämför man därför med hur USA och Sverige har hanterat avvägningen mellan trygghetssystem och incitament för att få folk i jobb. Daniel Waldenström, IFN, intervjuas och berättar om de åtgärder som genomförts de senaste åren i Sverige, som t.ex. jobbskatteavdrag, för att öka motivationen till jobbsökande. Han säger också att dagens diskussion i Storbritannien påminner honom om den som varit i Sverige de senaste fyra, fem åren.

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se