2010

Utländska direktinvesteringar hämmar kinesisk innovation

2010-11-12 Caixin Online

En artikel i den engelskspråkiga tidningen Caixin handlar om att utländska direktinvesteringar hämmar innovationer i Kina. Artikeln refererar bland annat till Fredrik Sjöholms forskning som visar att direktinvesteringarna inte har bidragit till en ökad satsning på forskning och utveckling i kinesiskt ägda bolag. Sjöholm säger att investeringarna bidragit till ökad produktion och export, men att innovationssatsningar är viktiga för en fortsatt tillväxt.

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se