2010

Legitimation kommer att sänka läraryrkets status

2010-11-18 Dagens Nyheter

Regeringens förslag om lärarlegitimationer bygger på en feltänkt jämförelse med läkaryrket. Medan det i efterhand går att avgöra om en medicinsk behandling varit felaktig är det omöjligt att bedöma en undervisningssituation på samma sätt. Lärarlegitimationen kommer att ytterligare sänka lärarutbildningens och läraryrkets status. Riksdagen bör ha detta i åtanke innan den röstar igenom regeringens förslag, skriver Jonas Vlachos på DN debatt.

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se