2010

Vi behöver få en modernare trygghet

2010-12-06 Svenska Dagbladet

På Svenska Dagbladets ledarsida för P J Anders Linder ett samlal med Magnus Henrekson om hur nästa omgång reformer av svensk ekonomi bör se ut.

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se