2010

Skyll inte på euron

2010-12-10 Sundsvalls Tidning mfl

IFN-forskaren Andreas Bergh skriver i en krönika att problemen i enskilda euroländer inte beror på den gemensamma valutan och påminner om att USA som visar att en egen valuta inte är någon garant mot lånebubblor. Bergh tror istället att euron kan bli lösningen för problemen i exempelvis Irland och Grekland. Detta genom att de övriga euroländerna tvingar fram reformer som är smärtsamma på kort sikt, men som borgar för en bättre tillväxt längre fram

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se