Institutet i media

Institutet i media – 2011

Här hittar du ett urval av artiklar, reportage och inslag från den senaste tiden som rör forskare och forskning från IFN.

2011-12-29 Hallands Nyheter

Intressanta skatteförslag på väg

"Så här i årets sista skälvande timmar har flera skatteförslag, eller åtminstone initiativ till sådana, kommit fram i debatten", så inleds ledaren som bland annat tar upp Andreas Berghs förslag om höjd moms och avskaffad statlig skatt.


2011-12-26 Laholms Tidning

Ett smått briljant förslag till skatteväxling

Förslag om drastiska omläggningar av skattesystemet brukar sluta som hyllvärmare. Vem minns längre förslaget som diskuterades på 80-talet om utgiftsskatt istället för inkomstskatt d. v. s att enbart beskatta konsumtion.


2011-12-23 Affärsvärlden

Forskare: Mix bluffar om jobben

Det stämmer inte att riskkapitalbolag skapar fler nya jobb än andra ägarformer. Det kan till och med vara så att de skapar färre nya jobb, hävdar en svensk forskare.


2011-12-23 DI.se

Välfärdsforskare: Höj momsen och sänk skatten

Momsen bör höjas och inkomstskatten sänkas, eftersom det kan mildra arbetslösheten. Det skriver nationalekonomen och välfärdsforskaren Andreas Bergh på DN Debatt.


2011-12-23 DN Debatt

Höjd moms och sänkt skatt kan mildra arbetslösheten

Billigare prylar öppnar för höjd moms. Samtidigt som mängder med prylar blivit billigare genom teknisk utveckling och masstillverkning har det blivit dyrare att anställa människor. Resurserna har också minskat i välfärdssektorn. Genom att skatteväxla mellan konsumtion och arbete – höja momsen och sänka inkomstskatten – kan vi använda den ökade köpkraften till att mildra problemen på arbetsmarknaden. En momssats på 30 procent skulle ge 70 miljarder i ökade skatteintäkter om året. Det skulle också ge 30 miljarder till fördelningspolitiska satsningar i den offentliga sektorn, skriver Andreas Bergh.


2011-12-20 Smålandsposten

Överdrivet om betygsinflation

Tidigare i höst presenterade utbildningsminister Jan Björklund åtgärder mot betygsinflation. Han inledde sin pressträff med att slå fast att vi haft betygsinflation under "rätt" lång tid. Så många "rätt" om betygsinflation förekommer annars inte i debatten. Problemet överdrivs för att driva skolan i mer enhetlig riktning, skriver dagens ledare och hänvisar till IFN-forskaren Jonas Vlachos granskning av betygsinflationen för Konkurrensverket.


2011-12-15 Ny Teknik

Frontalkrock mellan forskare och el-direktörer

"Auktionera ut licenser och låt fler företag vara med och bygga ny svensk kärnkraft. Det föreslår Institutet för Näringslivsforskning i dag. Men det får elbolagsdirektörerna att se rött", är ingressen på en artikel om IFN:s policyseminarium om vem som bör äga den framtida kärnkraftsproduktionen och hur marknaden kan öppnas upp för flera nya och alternativa ägare.


2011-12-14 Svt.se Debatt

Ni har fel – vinstintressen skapar inte dåliga skolor

På SVT Debatt hävdar Rossana Dinamarca (V) att vinstdrivande friskolor måste förbjudas utifrån tesen att vinstintresset i sig bidrar till försämringar. Den sammantagna forskningen på området stödjer dock inte den tesen. Tvärtom. Flera studier visar faktiskt att vinstdrivande skolor är bättre än sina icke-vinstdrivande konkurrenter. Grundproblemet är att svenska skolor inte kan hållas ansvariga med hjälp av centrala kvalitetsmått. Med central betygssättning skulle problemen försvinna. Det skriver Gabriel H Sahlgren, forskningskonsult inom skolvalsreformer, Institute of Directors. I artikeln hänvisar Sahlgren till IFN-forskaren Jonas Vlachos.


2011-12-14 Dagbladet Börsen

Insats mot protektionismen

Professor Lars Oxelheim, verksam vid IFN, tillsammans med Finn Österup, professor och Danmarks ledande forskare kring finansiella kriser, uppmanar i Dagbladet Börsen den danska regeringen att använda sin nya ordförandeskapsperiod i EU till att förhindra de nya formerna av förtäckt protektionism inom unionen.

 


2011-12-08 UR & Kunskapskanalen

Världens bästa skitskola

Jonas Vlachos, verksam vid IFN, medverkar i en diskussion om vinsterna i det svenska skolsystem och hur har det påverkat kvalitén i svenska skolan.


2011-12-01 Second Opinion

Nord Pool Spot öppna för insyn

Elmarknaden Nord Pool Spot har fått kritik för att vara sluten och forskare har pekat på att det inte går att vare sig utesluta eller bekräfta att marknadsmanipulation förekommer om inte budinformationen blir tillgänglig. Men Nord Pool Spot släpper informationen för forskningsändamål. Två forskare som varit kritiska till transparensen på elmarknaden är Sven-Olof Fridolfsson och Thomas Tangerås på Institutet för Näringslivsforskning.


2011-12-01 Smålandsposten

Att se resurser istället för svaghet

Jämfört med andra länder är det i Sverige ovanligare att utomeuropeiska människor, framförallt lågutbildade, lyckas hitta en sysselsättning. Varför är tröskeln här extra hög undrar ledaren i en artikel om den nyligen släppta rapporten Reglering eller diskriminering – vad hindrar etablering? från tankesmedjan Fores. Rapportens författare Per Skedinger från IFN och Magnus Carlsson från Linnéuniversitetet i Kalmar skriver om reglering och diskriminering som hinder för etablering på arbetsmarknaden
 


2011-12-01 Financial Times Letters

Tobin tax will hit the man in the street and his pension

Lars Oxelheim argues that the Tobin tax is presented as directed at the financial industry but eventually the man in the street is the one to foot the bill.


2011-11-30 Borås Tidning

Alltför många myter om diskrimineringen

Det är ett stelbent regelverk, höga minimilöner och Las som försvårar invandrares inträde på arbetsmarknaden, säger högern. Nej, säger vänstersympatisörerna. Det är den strukturella diskrimineringen som sätter käppar i hjulen och som gör det svårare för Ali än för Anders att fånga arbetsgivarens intresse. Enligt studien "Reglering eller diskriminering – vad hindrar etablering?" (Fores 2011:4) har båda synsätten täckning i verkligheten, skriver ledaren och hänvisar till en studie av Per Skedinger och Magnus Carlsson, knutna till Institutet för Näringslivsforskning respektive Linnéuniversitetet, om trösklarna till arbetsmarknaden.


2011-11-29 Svenska Dagbladet

Ska vi börja bry oss om vad de lär sig istället?

Att läsa SNS uppmärksammade forskningsrapport om konkurrensutsättning av offentlig sektor, Konkurrensens konsekvenser, är en utmaning skriver Maria Ludvigsson i ledare där hon diskuterar Jonas Vlachos delrapport Friskolor i förändring som behandlar effekterna av 1992 års friskolereform.


2011-11-29 Dagens Nyheter

Kasta inte ut valrätten

Att ställa kommunalt driven verksamhet mot enskild är inte det mest konstruktiva. Poängen med att monopolen sprängts är att olika alternativ får en chans att prövas, skriver Hans Bergström i en ledarkolumn. I fråga om gymnasieskolan skulle jag gissa att den stora expansionen av friskolor med udda program har lett till bakslag. Utbildningsministern har nu stramat upp programstrukturen, vilket var nödvändigt. Men det finns nog ett element till, som professor Magnus Henrekson påpekat. I 16-årsåldern övergår skolvalet i realiteten från föräldrarna till ungdomarna själva; många låter sig tyvärr lockas av det enkla och spektakulära, framför det krävande och gedigna.


2011-11-29 Blekinge Läns Tidning

De rikas bästa tid är nu

Ledaren beskriver svensk skattepolitik från 30-talet fram till idag och citerar Daniel Waldenström, professor i nationalekonomi vid Uppsala universitet och knuten till IFN, som konstaterar att höginkomsttagarna betalar mindre och mindre skatt i relation till låg- och medelinkomsttagarna.


2011-11-29 Dagens Arena

SNS-författare efterlyser friskolereglering

Artikel om SNS seminarium om Jonas Vlachos delrapport Friskolor i förändring: ”Samtidigt som ägandet av friskolor är relativt oreglerat, är den pedagogiska verksamheten enligt Vlachos inte sällan detaljreglerad från central nivå, något han menade är opraktiskt....  I stället efterlyste han en diskussion kring det omvända: Mer frihet till pedagogerna, tydligare regleringar av ägandet och driften…  Vlachos analys stod inte oemotsagd på SNS-seminariet. Gunvor Engström, ordförande för Friskolornas riksförbund, menade att hög kvalitet i friskolor gör att deras vinst ökar, i och med att fler elever söker sig till skolor med gott rykte. Henrik Jordahl, docent vid Institutet för Näringslivsforskning, betonade även han friskolornas inneboende intresse att leverera kvalitet, så det på sikt ökar vinsten.”


2011-11-28 Axess TV

På agendan

I söndags kväll deltog IFN:s vd Magnus Henrekson i Axess-TV. Politiken mötte vetenskapen under ledning av Lars Adaktusson i ett program om näringspolitiken. Hur skapas nya jobb, nya företag och nya entreprenörer i framtidens Sverige? Näringsminister Annie Lööf (C) diskuterade tillsammans Maria Khorsand, Magnus Henrekson och Nils Karlson.


2011-11-25 Dagens Industri

Rika vinnare när Sverige lämnade skattetronen

Sverige har lämnat förstaplatsen i den globala skatteligan och de är de rika som är vinnarna. Di.se berättar historien om när Sverige blev en i mängden. Intervju med Daniel Waldenström, professor i nationalekonomi vid Uppsala universitet och knuten till IFN. "Höginkomsttagarna betalar mindre och mindre i skatt i relation till låg- och medelinkomsttagarna”, säger Daniel Waldenström.


2011-11-23 Svenska Dagbladet

Riskkapitalbolag är bra ägare

Riskkapital ökar företagens produktivitet och professionaliserar verksamheten. Kritiken mot Carema är berättigad – men generella ekonomiska ”sanningar” får inte etableras utifrån ett enskilt fall, skriver Henrik Jordahl och Joacim Tåg, Institutet för Näringslivsforskning, på SvD Brännpunkt.


2011-11-23 Sundsvalls Tidning

Las stänger ute unga

I ledaren refererar man till Per Skedinger och boken Effekter av anställningsskydd: Vad säger forskningen? när man skriver "att påstå att det saknas forskningsstöd för att Las försvårar för unga att få jobb är att göra det för enkelt för sig. I bästa fall är forskningsläget omdiskuterat."


2011-11-18 Gefle Dagblad

Ovako ägs av skandalbolag

Vårdskandalerna på Caremas äldreboenden har gjort att allt fler blickar nu riktas mot bolagets ägare, Triton. Samma riskkapitalbolag som även äger Ovako Steel. När media försökt ställa frågor till Tritons företrädare har man mötts av tystnad, som vanligt. Det finns en anledning till att Triton kallats Sveriges hemligaste riskkapitalbolag Att riskkapitalbolag är hemliga är inget ovanligt, enligt Joacim Tåg som forskar i industriell ekonomi och företagsfinansiering vid Institutet för Näringslivsforskning.

– Mot sina investerare brukar de vara extremt öppna. Däremot är de mindre öppna mot allmänheten och det kan ha att göra med att det är svårare att driva igenom förändringar snabbt om transparensen är stor. Men jag tycker att de borde kunna vara mer öppna än de är, säger han.


2011-11-18 Sydsvenskan

Bristande kunskaper men högre betyg

Konkurrens om eleverna bidrar till betygsinflation, och i förlängningen till sämre kunskaper för eleverna. – Jag tror att problemen är värre på gymnasiet än i grundskolan, säger Jonas Vlachos som forskar om konkurrens och betyg, och som är verksam vid Stockholms Universitet och IFN.


2011-11-18 Smålandsposten

Ge den nya skollagen en chans - Bättre verktyg mot betygsinflation

Bidrar konkurrensen mellan skolor till betygsinflation? Lärarnas Riksförbund är inne på det spåret i en rapport som visar att var femte lärare utsatts för påtryckningar av sin rektor att sätta högre betyg än vad eleverna förtjänar. Bilden i rapporten stämmer väl överens med vad ekonomerna Magnus Henrekson och Jonas Vlachos kom fram till för ett par år sedan. De visade att andelen gymnasister som gick ut med högsta betyg i alla ämnen var 28 gånger större 2007 än 1997, skriver ledaren i en artikel om den pågående betygsdiskussionen.


2011-11-15 Dagens Nyheter

Nationella prov: Ingen genväg till rättvisa

Johannes Åman hänvisar i en ledare till IFN-forskaren Jonas Vlachos rapport som gjordes på uppdrag av Konkurrensverket och som visade att konkurrensen mellan skolorna skapar betygsinflation.


2011-11-14 Energinyheter.se

Utveckla elmarknaden marknadsmässigt

I en rapport till regeringen ger de två nationalekonomerna Sven-Olof Fridolfsson och Thomas Tangerås, bägge på Institutet för Näringslivsforskning (IFN), fyra konkreta förslag till effektivare elmarknad. Svensk Energi instämmer i ambitionen att utveckla dagens elmarknad, vilken Svensk Energi anser fungerar väl, men vill speciellt kommentera vissa förslag i rapporten. Elmarknaden behöver hela tiden utvecklas. Det är viktigt att det sker genom marknadsmässiga förändringar och att hänsyn tas till ekonomi samt kundernas verkliga behov. Det säger Kjell Jansson, Svensk Energis vd.


2011-11-13 Svenska Dagbladet

Om euron inte hade funnits

"I vår skulle Lucas Papademos ha undervisat vid Harvard om hur den globala finanskrisen hanteras politiskt. Istället får han möjlighet att tillämpa sina kunskaper i praktiken, som Greklands nya premiärminister. Han får en mycket tuff uppgift. " Detta skriver Andreas Bergh på SvD:s ledarsida i en spalt om hur det sett ut i Europa om euron inte funnits.


2011-11-11 Uppsala Nya tidning m.fl.

Hushållen kan få billigare el

Hushållen skulle ha mycket att vinna på att använda el när priset är lågt och minska förbrukningen när priset är högt. Men det förutsätter att elbolagen kan debitera för elen timme för timme. Två nationalekonomer Sven-Olof Fridolfsson och Thomas Tangerås hävdar i en ny rapport att det är möjligt i dag. I Sverige har man redan gjort stora investeringar i smarta nät och nätbolagen samlar redan i dag in stora mängder data om hushållens timvisa elförbrukning.

 


2011-11-11 DN debatt

Slöseri att inte genast införa timdebitering av hushållsel

I en rapport till regeringen i dag föreslår vi att elbolagen omgående tvingas erbjuda hushållen timvis debitering. Att inte göra det är ett resurs­slöseri. Med timdebitering skulle hushållen kunna förskjuta elförbrukningen till timmar på dygnet när priset är lågt. Vi vill också öppna för att fler bolag ska få äga ny kärnkraft och tillåta konkurrens om stamnätet – i dag i praktiken ett statligt monopol, skriver Sven-Olof Fridolfsson och Thomas Tangerås på DN debatt.


2011-11-10 Ugebrevet A4

Dansk bestyrelsesindavl bremser vækst

Danmark är det nordiska land som har minst antal internationella styrelseledamöter i ledande börsnoterade företag. Konsekvensen är att danska företag halkar efter i den globala tillväxten, säger forskare och företagsledare. I artikeln intervjus Lars Oxelheim om sin forskning om mångfalden inom styrelserna i Norden.


2011-11-10 SR International

Sveriges arbetsmarknad blir allt mer tudelad

Sverige har fått en tudelad arbetsmarknad. Å ena sidan fortsatt strikta regler för fasta anställningar. Å andra sidan allt otryggare förhållanden för visstidsanställda. Det här är en utveckling som inte har gynnat invandrarna. Det säger Per Skedinger, nationalekonom som tillsammans med sin kollega Magnus Carlsson skrivit en färsk rapport i ämnet.


2011-11-09 Norrbottens Kuriren

Blockera inte integreringen

Invandrare har svårt att komma in på svensk arbetsmarknad. Problemet är inte nytt, men behöver åtgärdas för att bryta den negativa spiral som slår hårt mot både individ och samhälle.
Diskriminering och reglering är två problem som ofta håller utlandsfödda utanför arbetsmarknaden. Många av problemen beror på den rigida arbetsmarknadslagstiftningen som vi har, skriver ledaren och hänvisar till en ny studie gjord av IFN-forskaren Per Skedinger och Magnus Carlsson, Linnéuniversitetet, för tankesmedjan Fores.


2011-11-07 Svt Debatt

Fel att tala om en eurokris

Den turbulenta ekonomiska situationen i Europa skylls allt som oftast på euron. Det är dock ingen vild gissning att ett Europa utan euron i dessa tider skulle präglats av devalveringar och ständiga devalveringsspekulationer. Så var det under 90-talskrisen. Därför är det fel att kalla den ekonomiska turbulensen i Europa för en eurokris när det i själva verket handlar om en skuldkris. Det menar nationalekonomen och IFN-forskaren Andreas Bergh.


2011-11-07 LO-tidningen

Lööf vill inte lagstifta

Näringsminister Annie Lööf vill inte ha någon lagstiftning om minimilönerna. Hon tycker att arbetsmarknadens parter ska sköta lönebildningen. LO:s Per Bardh har kritiserat flera politiker för att de lägger sig i arbetsmarknadsfrågor och på så vis ifrågasatt den svenska modellen.
– Det handlar bara om ett inpass från hennes sida. Ungdomsarbetslösheten är en otroligt viktig fråga. Och det finns forskare som lyfter fram ingångslönerna som en del av lösningen och det var bara den lösningen hon ville visa på, säger pressekreteraren. Näringsministern hämtar stöd för sin uppfattning i en forskningsrapport som tagits fram i regeringens regi. Rapporten heter ”En exkluderande arbetsmarknadsmodell? Den svenska arbetsmarknadens trösklar i ett globalt perspektiv” – skriven av docent Per Skedinger.


2011-11-07 Aftonbladet

Anders Borgs kredd är en historieförfalskning

Den allvarligaste bluffen är när M försöker ge bilden av att de räddat svensk ekonomi skriver Thomas Bodström i en kritisk ledare där han bl. andra hänvisar till IFN-forskaren Andreas Bergh: I våras var det flera ekonomer som underströk att Anders Borgs betydelse för den starka svensk ekonomin var kraftigt överdriven. Enligt Andreas Bergh, forskare vid Lunds universitet, tar det lång tid innan man ser effekter på ekonomin.


2011-11-07 Dagens PS

Dygden enda hållbara räddningspaketet

Det diskuteras vilt om vad främsta orsaken är till finanskriserna i väst. I Axess framförs nog det mest grundläggande orsakssambandet - dygdernas försvagade ställning, skriver Dick Erixon och framhåller IFN-forskaren Tino Sanandajis artikel i senaste Axess.


2011-11-07 Östgöta Correspondenten

När Kina tar över efter USA

Västvärlden framstår som en desperat shopoholic som vill räddas av Kina. Om demokratin inte ska ta stryk krävs återupprättade dygder skriver ledaren och hänvisar till IFN-forskaren Tino Sanandaji i senaste artikel i Axess.


2011-11-04 Axess

Normlösheten förklarar krisen

Normer är svåra att mäta och förändras långsamt. Därför studeras sällan dygder av samhällsvetare. Men för att förstå hur olika länder hanterar finanskrisen är de emellertid viktiga att beakta, skriver IFN-forskaren Tino Sanandaji tillsammans med Nima Sanandaji i en uppmärksammad artikel i senaste numret av Axess.


2011-11-01 Hufvudstadsbladet

Krisen hotar spränga sammanhållningen

Överkonsumtion och felaktiga investeringar måste betalas av någon. Onsdagens toppmöte var bara ett i raden vid vilket man skjuter problemet framför sig och hoppas att få fler att fördela kostnaderna på. Oavsett lösning kommer medborgarna i EMU-länderna till sist att få se prislappen i högre inflation, högre räntor och högre skatter med minskad efterfrågan och färre jobbtillfällen till följd skriver professorn och IFN-forskaren Lars Oxelheim i en debattartikel.


2011-11-01 Örnsköldsviks Allehanda

Konsten att vara till lags

Ledaren drar en parallell till IFN-forskaren Jonas Vlachos forskning om betygsinflationen i skolan i en artikel om möjliga konsekvenser av konkurrensen om patienterna inom vården.


2011-10-28 Sydsvenska Dagbladet

Ekonomichefer i nya kläder

Kvartalsrapporterna duggar tätt och i händelsernas centrum står företagens finanschefer – CFO. Gamla tiders anonyma räknenissar är i dag nyckelpersoner och tronarvingar till vd-posten, menar Lars Oxelheim, professor vid Ekonomihögskolan i Lund och verksam vid Institutet för Näringslivsforskning i Stockholm. Han har ägnat över trettio års forskning åt samspelet mellan makroekonomi och företag. Han har bland annat undersökt hur rollen som ekonomidirektör och CFO har förändrats i samband med den ökade integrationen av företag världen över.


2011-10-25 Svenska Dagbladet

Huggsexa om nya jobb i Europa

Politikerna kommer att göra allt för att se om sitt hus nationellt när jobben i Europa blir färre och risken är att sammanhållningen blir lidande. Regeringen måste rusta i tid för denna kamp, skriver professor Lars Oxelheim, verksam vid IFN, i en debattartikel på Brännpunkt.


2011-10-18 Göteborgsposten

Pengar finns till mer järnväg

Staten kan sälja företag och använda pengarna till att långsiktigt bygga ut järnvägsnätet – i stället för att ytterligare minska statsskulden, skriver ledaren och hänvisar till Assar Lindbecks förslag om att sälja statliga företag och investerar pengarna i ny infrastruktur som alternativ till att ytterligare sänka statsskulden.


2011-10-12 Dagens Nyheter

Kina en finansjätte på lerfötter

Trots enorma valutareserver hotas kineserna av en egen skuldbubbla. De har stora svårigheter att övervinna innan de kan ta över som ekonomisk supermakt, säger ekonomiprofessorn Lars Oxelheim i en intervju med DN.se.


2011-10-12 Morgonpasset

Den globala skuldkrisen: Kan ett land gå i konkurs?

IFN-forskaren Andreas Bergh pratar om vad som ligger bakom krisen och vad som väntar bakom hörnet. "Finanskrisen för dummies", som en av Morgonpassets lyssnare kallade det.


2011-10-11 P1 Vetenskap & miljö

"Vi har inga teorier som fungerar i krisförhållanden"

Det finns stora brister i den ekonomiska forskningen om kriser i banker och i det finansiella systemet säger Assar Lindbeck, verksam vid IFN, i en intervju om ekonomiska teorier i kristider.


2011-10-10 Östgöta Correspondenten

Infrastruktur är mycket mer än frysta växlar

Gunnar Wetterberg hänvisar till Assar Lindbeck i sin krönika om att infrastrukturen är klok arbetsmarknadspolitik.


2011-10-07 Vestmanlands Läns Tidning

Kvaliteten och vinsten – fakta och samband

Kristin Lahed, Svenskt Näringsliv, hänvisar till Jonas Vlachos i ett debattinlägg om grunderna för hennes ställningstagande för valfrihet, konkurrens och vinst: ”Det fria skolvalet misstänks ofta för att ha ökat segregationen. Jonas Vlachos skriver i SNS rapporten: ”Som tidigare visats i detta kapitel har de sociala skillnaderna mellan fristående och kommunala skolor minskat över tid, framför allt på gymnasiet. Detta, i kombination med skillnaderna i incitament mellan skolor med olika huvudmän, gör att friskolornas expansion sannolikt är mindre segregerande i dag än när de icke vinstdrivande friskolorna var i majoritet.”


2011-10-03 Göteborgs-Posten

Politiker i bråk om muthärvan

Politikerna i Göteborg bråkar om hur de ska gå till botten med muthärvan. Korruptionsforskaren Andreas Bergh, verksam vid IFN, hävdar att politikerna måste tillsätta en oberoende kommission. Efter hans utspel i GP meddelade majoritetspartierna S, V och MP att de vill ha en utomstående aktör för att granska om staden gjort tillräckligt.


2011-10-03 Svenska Dagbladet

Så gick det för alliansens jobbpolitik

Jobben var vinnarfrågan vid maktskiftet 2006. På fem år har en rad reformer lanserats för att styra om jobbpolitiken. Magnus Henrekson, professor och vd för Institutet för Näringslivsforskning, tycker att satsningen på arbetslinjen är ensidig.
– Regeringen utgår från att om folk bara ställer sig till arbetsmarknadens förfogande, så vips kommer jobben. De har jobbat mycket mindre med efterfrågesidan, att öka viljan att anställa.


2011-10-03 SR P1 Obs

Använder nationalekonomerna fungerande verktyg?

Har nationalekonomerna de verktyg som krävs för att kunna analysera dagens ekonomiska verklighet. Frilansjournalisten Joakim Bröms kritiserar den neoklassiska skolan samtidigt som IFN-forskaren Andreas Bergh anser att kritiken mot den neoklassiska riktningen inom nationalekonomin inte är ett särskilt nytt påfund. Medan både världen och huvudfåran inom nationalekonomin har förändrats rejält, låter kritiken från de alternativa ekonomerna likadant, som om inget hänt. Vem är det då som är enkelspårig och verklighetsfrånvänd frågar sig Bergh i en krönika till programmet.


2011-09-29 Dagens Industri

Så bryter regeringen mot arbetslinjen

En mer noggrann genomläsning av budgetpropositionen visar att regeringen föreslår ett avsteg från arbetslinjen. Trots att de långsiktiga effekterna förväntas minska utbudet av arbetskraft, föreslår regeringen en höjning av bostadsbidraget. Artikeln baseras på ett blogginlägg av IFN-forskaren och välfärdsforskaren Andreas Bergh.


2011-09-16 DN Debatt

Assar Lindbeck i slutreplik om investeringar i infrastruktur

Assar Lindbeck lanserade på DN Debatt möjligheten att investera i infrastruktur med intäkter från försäljning av vissa statliga företag. Här bemöter han sina kritiker, KTH-forskaren Björn Hasselgren och Europaparlamentarikern Carl Schlyter (FP).


2011-09-16 Svenska Dagbladet

Jan Björklund (FP) är positiv till slutexamen

Återinför en studentexamen, med utomstående examinatorer. Det föreslår Centerpartiets ledning för att få bukt med betygsinflationen. Utbildningsminister Jan Björklund är positiv, och avslöjar för SvD att han just nu tittar på frågan. I artikeln intervjuas Magnus Henrekson, professor och vd för Institutet för Näringslivsforskning, som har skrivit flera analyser om betygsinflation. Han välkomnar förslaget om att återinföra studentexamen.


2011-09-14 Svenska Dagbladet

Stockholmsbörsen dräneras på bolag

Fler bolag flyr Stockholmsbörsen än vad som tillkommer. Så har det sett ut det senaste decenniet, med några få undantag. Och inget pekar på att trenden kommer att vända tillbaka.
— Det finns goda intentioner att man ska öka transparensen och redovisning i börsföretagen, men gör man det för oattraktivt att ha bolagen börsnoterade så är det andra ägarformer som tränger ut börsägande, säger Magnus Henrekson och betonar att det här är något som sker i hela västvärlden.
 


2011-09-12 Svenska Dagbladet

Börsrasen äter upp svenskarnas pension

Börsens kris blir pensionärernas huvudvärk. De kraftiga börsrasen på 2000-talet, med it- och finanskris och nu euro- och skuldkris, urholkar våra pensioner. Allt fler ifrågasätter ett pensionssystem där utsattheten mot just börsen ökat påtagligt. Magnus Henrekson, vd för Institutet för Näringslivsforskning, tycker att det nya pensionssystemet i grunden är bra eftersom det är stabilt och utgår från hur bra, eller dåligt, det går för Sverige och att systemet genom konstruktionen inte kan bli underfinansierat, vilket det tidigare var på väg att bli. Men han tycker att det är synd att det infördes när många, både privatpersoner och AP-fonder, utgick från en redan då ifrågasatt sanning – att avkastningen på börsen alltid på längre sikt överträffar andra placeringar.


2011-09-10 The Guardian

Doubts grow over the success of Sweden's free schools experiment

SNS, a prominent business-funded thinktank, issued a report last Wednesday that sharply reversed its normal pro-market stance. The entry of private operators into state-funded education, it argued, had increased segregation and may not have improved educational standards at all. "The empirical evidence showing that competition is good is not really credible, because they can't distinguish between grade inflation and real gains," Dr Jonas Vlachos, who wrote the report on education, told the Observer.


2011-09-10 SR Ekonomiekot Lördag

Det nya normala

En del är rädda för lågkonjunktur, andra för stagnation. Ekonomer och investerare börjar nu peka ut en tredje väg där vi får vänja oss vid lägre tillväxt och lägre avkastning på kapitalet. Det har fått namnet Det Nya Normala. Samtal mellan Arne Karlsson vd för Ratos och Magnus Henrekson, ekonomiprofessor och vd för Institutet för Näringslivsforskning.


2011-09-09 DN debatt

Föråldrad statscentralism hjälper inte infrastrukturen

Björn Hasselgren, forskare på KTH, vänder sig mot Assar Lindbecks argumentation på DN Debatt. Hasselgren vill se en situation där ansvaret för vägar och järnvägar delas mellan staten, regionerna och marknadens aktörer. Enligt Hasselgren finns möjligheter att öka utrymmet för privata aktörer när det gäller vägar och järnvägar.


2011-09-09 Kristianstadsbladet

Det är dags för statligt storskifte

Det var en klok artikel som professorn i nationalekonomi, Assar Lindbeck skrev på Dagens Nyheters debattsida på torsdagen, skriver ledaren i en kommentar till Lindbecks artikel om hur staten bör finansiera långsiktiga satsningar på infrastrukturen.


2011-09-08 Göteborgsposten m.fl.

Unikt inte begränsa skolvinster

Ingen vet om ökad privatisering leder till förbättrad välfärd. Bland friskolorna finns det dock tecken på kvalitetsproblem. – Det tydligaste kvalitetsproblemet som jag har hittat är att elever från vinstdrivande friskolor med ett visst grundskolebetyg tenderar att prestera sämre på gymnasiet än elever med motsvarande betyg från en kommunal grundskola, säger Jonas Vlachos.


2011-09-08 DN Debatt

Så kan Sverige få fram pengar till ny infrastruktur

Att lånefinansiera investeringar i ny infrastruktur leder till en kraftig ökning av budgetunderskottet. Dessutom riskerar man att komma i konflikt med det finanspolitiska regelverk som infördes i mitten av 90-talet. Vi bör därför diskutera andra finansieringsformer. Ett sätt vore att rusta upp den eftersatta infrastrukturen med hjälp av intäkter från försäljning av statliga företag. Staten skulle helt enkelt ändra sammansättningen av sina realtillgångar – från företag, inklusive banker, till infrastruktur. Ett huvudargument är att offentligt ägd infrastruktur är viktigare än offentligt ägda företag, skriver Assar Lindbeck på DN Debatt.


2011-09-07 Kristianstadsbladet m. fl.

Forskare: Öka betygskontrollen

Skillnader i betyg speglar inte vad eleverna faktiskt kan och kontrollerna av skolorna måste bli hårdare. Friskoleelever får generellt högre betyg än elever i kommunala skolor, även justerat för socioekonomisk bakgrund. Däremot märks ingen skillnad på elever från fristående och kommunala skolor i den internationella Pisa-undersökningen, justerat för elevernas socioekonomiska bakgrund. Det tyder enligt Jonas Vlachos på att betygsskillnaderna inte avspeglar faktiska kunskapsskillnader och han tror att det finns ett behov av att öka kontrollen av skolorna.


2011-09-06 Bofast

Friskboende eller bodejting på äldre dar

Branschtidningen Bofast tipsar om tre nya böcker om bostadsmarknaden och nämner Magnus Henreksons kapitel om hur bostadsmarknaden måste reformeras från boken Välfärd att hyra.


2011-09-06 Second Opinion

Valfrihetssystem under utvärdering

I medierna diskuteras ibland hur intåget av privata aktörer inom vård och skola har påverkat kvaliteten och effektiviteten. Många har konstaterat att det finns behov av mera systematisk mätning och utvärdering, och ett tecken i tiden är den nystartade statliga myndigheten Vårdanalys som är under uppbyggnad, skriver Daniel Löfstedt och Mats Olin på Second Opinion. I artikeln intervjuas Henrik Jordahl.


2011-09-04 P1 Filosofiska rummet

Vad går livet ut på, att vara effektiv eller att leva?

IFN-forskaren Andreas Bergh medverkar i en diskussion om effektivitetens vara och värde.


2011-09-03 Gefle Dagblad

Flytten gör Sandvik attraktivare

Intervju med Joacim Tåg, chef för forskningsprogrammet Globaliseringen och företagen, i samband med Sandviks flytt av huvudkontoret till Stockholm. Tåg menar att gårdagens besked var väntat, men Sandvik kan redan ha tappat mycket genom att vänta med flytten.
– De kan ha förlorat viktig rekrytering av kompetent personal på grund av sin lokalisering i Sandviken, säger han.


2011-08-21 Göteborgs-Posten m.fl.

Dags att rensa upp alla negativa myter i friskolorna

Friskolorna får högre betyg än de kommunala av elevernas föräldrar skriver Gunvor Engström, ordförande för Friskolornas riksförbund, i en debattartikel. Betygsinflationen är inte heller högre i friskolorna skriver hon och hänvisar till Magnus Henrekson och Jonas Vlachos studie om just betygsinflation.


2011-08-18 Dagens Arena

Jobbskatteavdrag alltid lika fel

Håkan A. Bengtsson välkomnar i en ledare om det inställda femte jobbskatteavdraget. Han skriver att grundtanken med jobbskatteavdraget är att öka skillnaden mellan löneinkomster och andra typer av inkomster, något som han anser är moraliskt fel. Vidare skriver han att de redan genomförda avdragen inte har fått de effekter som regeringen hade tänkt och hänvisar till en studie av Magnus Henrekson.


2011-08-10 Ystads Allehanda

Nyttig mat kanske inte gör dig smart

En medicinsk studie från Örebro universitet visar på ett samband mellan mat som innehåller folater och bra skolresultat. Jonas Vlachos menar att det inte är någon ny kunskap och kritiserar universitet för att ha lett folk att tro att det är maten som leder till bättre resultat. Istället är det bakomliggande orsaker, som familjens socioekonomiska situation, som styr bägge beteendena menar han.


2011-07-27 Svenska Dagbladet

Har euron en chans att överleva

Fem tongivande personer inom svenskt näringsliv intervjuas om sin syn på euro-samarbetet med anledning av den pågående krisen. IFN:s vd Magnus Henrekson säger att Grekland, Portugal och Spanien inte borde vara med i samarbetet eftersom de inte är tillräckligt transparanta och flexibla. Han tror också att krav på att länder med stabil ekonomi ska hjälpa de andra kan leda till ökade motsättningar.


2011-07-21 Aftonbladet

Därför hatar vi rut- men inte rot-avdrag

"Det så kallade rot-avdraget (för reparation, om- och tillbyggnad) är numera samordnat med rut-avdraget (för rengöring, underhåll och tvätt). Trots detta gör den som drar av för städhjälp något mycket mer kontroversiellt än den som drar av för tillbyggnad av sommarhuset. Varför?" undrar Andreas Bergh på Aftonbladets debattsida.


2011-07-19 Studio Ett

Omtvistad telefonväxel

Ring till färdtjänst och hamna i Senegal. Det blir snart verklighet för personer i flera av Sveriges 120 kommuner som har avtal med företaget Samres. Företaget har redan telefonister i Estland och Moldavien och nu går 32 telefonister en intensivkurs i svenska i Senegals huvudstad Dakar. Vi hör: Niklas Najafi från Samres, Magnus Henrekson, professor i nationalekonomi och Karolina Celinska från DHR - förbundet för ett samhälle utan rörelsehinder.


2011-07-10 Svenska Dagbladet

Utveckling är ständig förbättring

"Tillväxt och dynamik handlar i hög grad om att de bästa företagen expanderar genom att konkurrera ut eller köpa upp och omstrukturera konkurrenter. Samtidigt behövs nya företag. Ingen kan i förväg säga vilka företag som kommer att bli de dominerande. Den rivalitet, utslagning och konsolidering som minskar antalet företag när en bransch mognar är nödvändig för att göra de ledande företagen effektiva." Detta skriver Magnus Henrekson i en artikel om entreprenörsforskaren professor Steven Klepper i spalten OP-ED på ledarsidan.


2011-07-01 Dagens Samhälle

Docenten som sätter agendan i betygsdebatten

IFN-medarbetaren Jonas Vlachos porträtteras i en stor intervju i Dagens Samhälle där han beskrivs som en av de som hörs mest i skoldebatten. I sin forskning har Vlachos visat att det råder betygsinflation i den svenska skolan — betygen höjs samtidigt som de faktiska kunskaperna sänks. Därför tycker han att lärarnas betygssättning ska kontrolleras hårdare.


2011-06-28 Dagens Nyheter

Sverige har ett svagt företagande

Entreprenörskapsforskaren Steven Klepper tror inte att USA:s ekonomiska problem för närvarande kommer att hämma förmågan på sikt att bilda nya företag som växer sig stora. Han tror däremot att möjligheten för nya företag i Sverige är mindre. Klepper är årets mottagare av Global Award for Entreprenurship Research som delas ut av Entreprenörskapsforum, Tillväxtverket och IFN.


2011-06-22 Svenska Dagbladet

Rättvisa betyg kräver hårdare granskning

SvD:s ledare handlar om hur betygen urholkas som bedömningsgrund när skolor inte följer samma norm. Medan det råder betygsinflation på vissa skolor håller sig andra mer strikt till de nationella proven visar forskning från IFN-forskare och därmed blir det svårt att jämföra elever från olika skolor. SvD förespråkar tätare kontroller och att de nationella proven rättas av andra lärare än de som undervisar eleverna.


2011-06-18 Ekonomiekot

En förlorad generation

Andelen unga arbetslösa är rekordhögt i Europa. IFN-forskaren Andreas Bergh diskuterar med Sandro Scocco, ekonom på Global utmaning om vilka möjliga lösningar som finns.


2011-06-15 Folkbladet

Creutzers moraliska fråga

Widar Andersson skriver i en ledare att de som ofrivilligt har varit arbetslösa borde få högre pension än de som frivilligt har valt bort arbete. Slutsatsen drar han efter ett seminarium om socialförsäkringarnas roll för ekonomisk utveckling. Andersson skriver också om de åsikter som IFN-forskarna Anderas Bergh och Magnus Henrekson framförde på seminariet.


2011-06-09 Veckans Affärer

Storbolagen släpar efter med forskningen

Enligt en granskning som Veckans Affärer har gjort drar storbolagen ned sina investeringar i forskning och utveckling. En del av investeringarna flyttar också från länder som Sverige till utvecklingsekonomier i Asien. IFN-forskaren Fredrik Sjöholm intervjuas i artikeln och säger att det till viss del beror på krav från de länderna.


2011-06-05 Svenska Dagbladet

"Det är ju hårresande"

IFN-forskaren Andreas Bergh anser att det är ”hårresande” att trafiklandstingsrådet Christer Wennerholm både är högste ansvarige politiker för kollektivtrafiken och ordförande för lobbyorganisationen Spårvagnsstäderna. Bergh, som bland annat forskar om korruption, säger att det är svårt att se hur Wennerholm ska kunna företräda skattebetalarnas och spårvagnsbolagens intressen samtidigt.


2011-05-30 SR International

How can we see the next crisis coming?

I ett inslag om IFN:s konferens om hur vi kan förutse finans- och bankkriser intervjuas Lars Oxelheim. Han säger att det är svårt att veta vilka företag och länder som har en stabil ekonomisk utveckling på grund av de makroekonomiska åtgärder som genomförs.


2011-05-30 Dagens Nyheter

Ärvda pengar leder till lägre inkomster

Personer som ärver en större summa pengar tenderar att jobba mindre. Det visar en forskningsstudie som bland annat IFN-medarbetaren Mikael Elinder har skrivit.


2011-05-30 Tidningen Fastighetsaktien

Globala finansiella åtstramningar

Finansprofessorn Edward Altman tror att EU-länderna både måste höja pensionsåldern och bromsa infrastruktursatsningarna för att komma till rätta med sin ekonomiska kris. Det och mycket annat pratade han om på IFN:s seminarium om hur vi kan förutse finanskriser.


2011-05-25 DN Debatt

Dags att slopa den skamliga svenska annonscensuren

Låt svenska medier göra reklam för privata spelbolag. Det skriver chefredaktörerna för Aftonbladet och Expressen som riskerar att fällas i domstol på grund av att de har publicerat den typen av annonser. Enligt chefredaktörerna är det konkurrenshämmande att tv-bolag som sänder från andra länder kan göra den här typen av reklam samtidigt som det är förbjudet för medier som ges ut i Sverige. Dessutom hävdar de, med hänvisning till en studie gjord av IFN-forskaren Henrik Jordahl, att en lagändring skulle kunna leda till ännu mer skattepengar eftersom staten bland annat skulle få in mer reklamskatt.


2011-05-23 UNT

Betygsinflation i Uppsala

UNT har gjort en sammanställning som visar att många studenter fick MVG i sina betyg trots att de inte uppnådde lika goda resultat på de nationella proven. IFN-forskaren Jonas Vlachos kommenterar sammanställningen och säger att rutinerna kring proven bör göras om och att det borde finnas en gräns för hur stor skillnaden mellan provresultaten och betygen.


2011-05-16 Sydsvenskan

Knappt G för skolpolitiken

Finanspolitiska rådet kritiserar i sin senaste rapport regeringens skolpolitik. Bland annat påpekar rapporten att regeringen satsar tio gånger så mycket resurser på ytterligare ett jobbskatteavdrag än på förbättringar i skolan. Rådet kritiserar även regeringens förslag om lärarlegitimation som rådet befarar kommer att göra läraryrket än mindre populärt. IFN-forskaren Jonas Vlachos som har varit med och granskat skolpolitiken intervjuas.


2011-05-15 SVT Agenda

Debatt om skolpolitiken

IFN:s VD Magnus Henrekson säger i en debatt med skolminister Jan Björklund (fp) att betygen är orättvisa eftersom vissa skolor sätter dem högre än elevernas faktiska kunskaper. Han säger även att systemet ”korrumperar alla inblandade” apropå att eleverna förstår att det är så här och väljer skola efter det.


2011-05-12 Axess TV

Ekonomiklubben

Fredrik Sjöholm och Andreas Bergh medverkar och diskuterar bland annat den ekonomiska situationen i Grekland och toppmötet mellan USA och Grekland.


2011-05-12 Veckans Affärer

Öppet hus för Kina

Protektionismen ökar i världen, men inte i Sverige. Av de utländska företag som investerar i Sverige är många kinesiska. Fredrik Sjöholm säger i artikeln att flera regeringar har svängt från en politik där de försökt locka till sig utländskt kapital till en situation där de försöker begränsa densamma.


2011-05-11 P3 Brunchrapporten

Grekisk borgmästare: ”Vi är en tysk koloni”

Andreas Bergh utvärderar argumentet som vissa portugiser och greker framför: nämligen att länder som Finland och Tyskland ska säga ja till ekonomiska lån med argumentet att sydeuropéerna tidigare har stött nordeuropéerna genom att köpa varor från dem.


2011-05-11 Fokus

Snabbväxarna fixar sysselsättningen

Snabbväxande företag, kallade ”gasellföretag” skapar merparten av alla nya jobb internationellt visar forskning som bland annat IFN-are har varit med och gjort. I Sverige är det särskilt inom sektorerna företagstjänster, utbildning och vård som de här företagen spelar roll.


2011-05-05 Östra Småland

Övar för livet, inte för nationella provet

Med anledning av IFN-forskaren Jonas Vlachos kritik av de nationella skolproven intervjuar Östra Småland en lärare som säger att hon aldrig förbereder eleverna särskilt för de nationella proven.


2011-05-05 Dagens Industri

Almega: Frys ingångslönerna i tio år!

Arbetsgivarorganisationen Almegas VD tycker att man ska frysa ingångslönerna i tio år för att få in unga på arbetsmarknaden. Han hänvisar bland annat till en ny IFN-rapport som visar att höga ingånglöner och små löneskillnader mellan erfaren och erfaren arbetskraft har bidragit till högre ungdomsarbetslöshet. LO håller inte med och hänvisar till sin rapport där de jämför ingångslöner internationellt och visar att tex Norge och Danmark har lägre ungdomsarbetslöshet trots relativt höga ingångslöner.


2011-05-05 Expressen

Sänk lönerna för de fattiga barnens skull

Sänk lönerna för de fattiga barnens skull skriver Björn Lindgren på Svenskt Näringsliv i en debattartikel. Det bästa sättet att hjälpa de barn i Sverige som klassas som fattiga är att sänka ingångslönerna. Han menar att de barn som har de tuffast är de vars föräldrar inte har något jobb och att det därför är viktigt att hjälpa dem att få det. Ett sätt att göra det är genom att sänka ingångslönerna menar Björn Lindgren och hänvisar till Per Skedingers studie om sambandet mellan höjda ingångslöner och arbetslöshet.


2011-05-04 SR Ekot

Olika villkor för nationella prov

Det finns inga regler om hur mycket lärare får förbereda sina elever inför det nationella proven. Det gör att det skiljer sig mycket åt mellan olika skolor och även i resultaten. IFN-forskaren Jonas Vlachos kritiserar systemet och menar att det gör att de nationella proven inte fungerar som de ska.


2011-05-03 Dagens Industri

Det är inte passagerarna som styr

Debatten om huruvida den svenska traditionen av kontrollägande av svenska börsbolag håller på att försvinna fortsätter. I en replik till fem finansiella institutioner skriver Magnus Henrekson och Ulf Jacobsson bland annat att när kontrollägandet försvinner ”finns det heller ingen stabil spelplan” för det ”säkerligen förtjänstfulla arbete i de svenska bolagens nomineringskommittéer” som institutionerna ägnar sig åt.


2011-04-30 E24

Bakom Borgs framgång

Det tar lång tid att påverka ekonomin säger Andreas Bergh i en artikel som handlar om hur mycket av det goda läget för svensk ekonomi som landet har finansminister Anders Borg att tacka för. Även de övriga ekonomiforskarna som intervjuas i artikeln säger att finansministern har dragit stor nytta av reformer som gjordes långt innan hans egen tid.


2011-04-29 Dagens industri

Så här vill vi institutioner bidra till bolagsstyrningen

Den svenska modellen för ägarstyrning riskerar inte att försvinna inom en snar framtid. Det skriver företrädarna för fem finansiella institutioner och argumenterar därmed emot Magnus Henrekson och Ulf Jacobssons tidigare debattinlägg.


2011-04-29 Feministiskt Perspektiv

Representation och inflytande är olika saker

IFN-forskarna Johanna Rickne och Olle Folke genomför för närvarande ett projekt som ska ta reda på vilken effekt kvotering i politiska organ har. Johanna Rickne säger att det inte är säkert att inflytande automatiskt kommer med representation och en av de saker som projektet undersöker är ifall kvotering leder till att mindre kvalificerade personer tas in.


2011-04-24 Svenska Dagbladet

Bekämpa betygsinflationen

PJ Anders Linder skriver i ännu en ledarkrönika om de forskningsresultat som Magnus Henrekson och Jonas Vlachos har visat om betygsinflationen i skolan. Linder jämför problemen med inflation i penningpolitiken, där alla är överens om att det måste bekämpas.


2011-04-24 Sydsvenska Dagbladet

Läraren som försvann

I en krönika om den svenska skolan skriver Per T Ohlsson att situationen är eländig. Han hänvisar bland annat till forskning från IFN-forskarna Magnus Henrekson och Jonas Vlachos.


2011-04-23 Dagens Nyheter

Expert varnar för att höja lägstalönerna

Trots att efterfrågan var stark i detaljhandeln under första halvan av 2000-talet blev många anställda med de lägsta lönerna uppsagda när minimilönerna ökade. Det visar en ny forskningsrapport av Per Skedinger. Resultatet visar också att arbetsgivarna ersatte de lågavlönade med mer produktiv arbetskraft.


2011-04-15 Fokus

En politik vid vägs ände

Martin Ådahl hänvisar bland annat till IFN:s vd Magnus Henrekson i sin kolumn där han skriver att regeringens idé att jobbskatteavdragen ska lösa arbetslöshetsproblemen inte fungerar. Ådahl skriver att den allvarligaste kritiken mot regeringens ekonomiska politik inte kommer från den politiska oppositionen utan från ”marknadsorienterade ekonomiprofessorer som Magnus Henrekson”.


2011-04-13 SVT Aktuellt

Kritik mot regeringens vårbudget

Jobbskatteavdraget ska öka sysselsättningen enligt regeringen. Men IFN:s VD Magnus Henrekson anser att regeringen har varit för dåliga på att förklara hur det hänger ihop- nämligen att när anställda får mer kvar pengar kvar så minskar deras krav på löneökningar. Enligt honom är det tveksamt om det kommer fungera eftersom exempelvis fackförbunden inte tänker sänka sina krav på löneökningar. Magnus Henrekson menar därför att det senaste jobbskatteavdraget istället ger "pengar till de som råkar ha jobb, snarare än att skapa nya"


2011-04-13 Svenska Dagbladet

Tufft för arbetslösa

I en artikel om regeringens senaste jobbskatteavdrag, det femte i ordningen, kritiserar bland annat IFN:s vd Magnus Henrekson idén att det kommer leda till ökad sysselsättning. Han menar att detta femte jobbskatteavdrag gynnar grupper som studenter och pensionärer och inte grupper som permanent står utanför arbetsmarknaden.


2011-04-12 SR P3 Brunchrapporten

Om tio år har vi USA, om tjugo ingen inkomstskatt

Hur många år med jobbskatteavdrag krävs det för att vi ska vara nere på nivåer där ingen betalar någon skatt? Andreas Bergh reder ut den frågan och några andra i Brunchrapportens blogg.


2011-04-07 Svenska Dagbladet

Säg ”mössa” och samtalet upphör

På SvD:s ledarsida skriver PJ Anders Linder att det är dags att sätta kunskapskraven i skolan först, och bestämma metoderna sen, utifrån vilka som leder till flest kunskaper. Han hänvisar bland annat till IFN-forskarna Magnus Henrekson och Jonas Vlachos som i senaste numret av Axess skrivit om hur elevernas betyg stiger, samtidigt som deras faktiska kunskaper minskar.


2011-03-30 Dagens Industri

Ett förslag till en ny svensk politik för ägande på börsen

Magnus Henrekson och Ulf Jakobsson skriver i en debattartikel att den svenska börsen har minskat i betydelse, och i förlängningen riskerar vi en situation där en allt mindre del av det svenska näringslivet utgörs av företag som är börsnoterade i landet.

En bidragande orsak till att börsen har minskat i betydelse är enligt Henrekson och Jakobsson att vi har infört regelverk som snarare är anpassade för anglosaxiska förhållanden, än för svenska. Ett sätt att återge börsen sin ställning är att ändra på vissa av reglerna, ett annat är att stärka möjligheten för företagsledningar att styra i bolag där ägandet är utspritt.


2011-03-29 TCO-tidningen

Peter Norman vill göra upp med S och MP om att sälja statliga bolag

På ett seminarium om en eventuell framtida försäljning av statliga företag föreslog IFN:s VD Magnus Henrekson att inkomsterna från sådana försäljningar skulle kunna användas till infrastruktursatsningar. En idé som finansmarknadsminister Peter Norman inte verkade nappa på, han vill istället betala av på statsskulden.


2011-03-24 Arbetsmarknaden

Nygammal stridsfråga - nivån på lägstalönerna

Inför höstens avtalsrörelse har de bägge sidorna redan börjat positionera sig. Bland annat kring den gamla stridsfrågan om vilken nivå lägstalönerna ska ha. Per Skedinger har i sin forskning visat att det finns fog för arbetsgivarorganisationernas argument att ju högre lägstalönerna är desto högre blir arbetslösheten.


2011-03-22 Aftonbladet

En ändring skulle skapa fler arbeten

En omreglering av den svenska onlinespelsmarknaden skulle kunna skapa än fler jobb än vad branschen gör idag. Det visar en rapport som IFN-forskaren Henrik Jordahl har skrivit för organisationen Rent Spel. I rapporten skriver Jordahl bland annat att Sverige är ett av de länder som har mest att vinna på en lagstiftning som öppnar spelmarknaden för privata aktörer genom ett licensförfarande.


2011-03-21 SVT Forum

Kinas växande roll i världsekonomin

Professor Fredrik Sjöholm deltar i en diskussion på Tillväxtdagarna i Göteborg. Temat är "Kina - hot eller möjlighet för Sverige och Göteborg" och avsnittet börjar ca 31 minuter in i sändningen.
 


2011-03-18 E24

Reinfeldt till attack mot oppositionen

Oppositionen har stoppat regeringens planer på att sälja ut fler statliga bolag. De vill även få större inflytande över hur bolagen ska skötas framöver, något som statsminister Reinfeldt är tveksam till. IFN-forskaren Henrik Jordahl säger att reglerna kring styrningen av de statliga bolagen är snårig och att riksdagen inte får gå in och detaljstyra dem.


2011-03-16 The Australian

Most voters just want a pretty face

Att väljare föredrar politiker som ser bra ut är något flera forskningsresultat har visat. Men en ny studie som bland annat IFN-forskare har skrivit visar att väljarna dessutom tycker att högerpolitiker generellt ser bättre ut och även mer kompetenta. Det är även deras väljare som i högre grad belönar ett snyggt ansikte.


2011-03-16 Västerbottenskuriren

Nästan som i storstan – fast bättre

Västerbottenskurirens politiske chefredaktör Ola Nordebo skriver i en krönika om hur landsbygden och mindre städer kan lära sig av storstädernas förmåga att skapa tillväxt. Utgångspunkten är Mikael Stenkula och Yves Zenous rapport om Städer och tillväxt, och Nordebo menar att saker som utmärker storstäderna som till exempel entreprenörskap också kan växa på landsbygden men att det då krävs mer regionala samarbeten.


2011-03-12 Svenska Dagbladet

Nystartszoner löser flera problem

Regeringens föreslagna nystartszoner, där företag som etablerar sig i socialt utsatta områden bland annat får skattelättnader, välkomnas av IFN-forskaren Yves Zenou i en debattartikel i Svenska Dagbladet. Yves Zenou menar att förslaget både löser problem med hög arbetslöshet i de områdena, men också med socialt utanförskap.


2011-03-12 Dagens Nyheter

Systemet bäddar för dyr el

Elbörsen fungerar inte enligt Petter Rönnborg, forskare vid Handelshögskolan i Göteborg, eftersom elbolagen kan anpassa sin försäljning till när behovet är som störst. IFN-forskaren Pär Holmberg försvarar däremot det gällande prissättningssystemet bland annat eftersom det motverkar onödig konsumtion av el.


2011-03-12 Sydsvenska Dagbladet

Vinsten ofta en vits

Privata aktörer behövs inom välfärden skriver Björn Ramel i en signerad ledare och hänvisar till Henrik Jordahl som i den nya boken ”Vitsen med vinsten” menar att det är viktigare hur ersättningssystemen utformas än vem som driver verksamheten.


2011-03-11 Svenska Dagbladet

Förbud mot vinst hindrar utveckling

I en debattartikel skriver Henrik Jordahl m.fl. att ett eventuellt förbud mot att göra vinster i välfärdssektorn riskerar att hindra att de branscherna utvecklas och bli bättre. De skriver bland annat att ”kravet på vinst bidrar till att verksamheten bedrivs effektivt och till att framgångsrika innovationer sprids till allt fler av välfärdstjänsternas brukare”.

Debattartikeln publicerades samma dag som undertecknarna gav ut en bok där man undersöker två vårdföretag och två utbildningsföretag som verkar inom de offentligt finansierade tjänsterna vård och skola med goda resultat för både ekonomisk vinst och kundnöjdhet.


2011-03-04 GT Expressen

Elbörsens modell för prissättning fungerar bra

Flera kritiker anser att marginalprissättningssystemet på elbörsen, där konsumenten betalar efter kostnaden för den senast producerade kilowattimmen och inte ett genomsnittspris, är en orsak till höga elpriser. Pär Holmberg skriver i en debattartikel att modellen tvärtom är den bästa ur ett samhällsekonomiskt perspektiv och ifall man vill få ned elpriserna ska man genomföra andra åtgärder som att till exempel sänka energiskatten.


2011-03-04 SR Ekot

Svårt att få fram uppgifter om förmögenheter

Samtidigt som inkomstskillnaderna ökar har det blivit svårare att följa utvecklingen för det översta skiktet av inkomsttagare. Bland dessa har kapitalinkomsterna blivit en allt viktigare del, men sedan förmögenhetsskatten togs bort 2007 har även plikten att redovisa sitt kapitalinnehav försvunnit. Daniel Waldenström, professor i nationalekonomi och affilerad till IFN önskar att det fanns bättre statistik så att man bättre kunde följa hur hushållen reagerar på konjunktursvängningar och ekonomisk politik.


2011-03-04 Sydsvenska Dagbladet

Svensk ekonomi är glödande het

I en artikel om den starka svenska ekonomin säger Andreas Bergh att det långt ifrån bara är resultatet av den nuvarande regeringens politik, utan att det även handlar om reformer så långt tillbaka som till den s-regering som Ingvar Carlsson ledde. Han menar också att det krävs mer reformer än jobbskatteavdrag för att säkra tillväxten på lång sikt och nämner till exempel ingångslöner och geografisk rörlighet.


2011-03-03 SR Studio Ett

Klyftorna ökar

Andreas Bergh intervjuas i Studio Ett med anledning av att nya siffror från SCB visar att inkomstklyftorna ökar.


2011-03-03 SR Ekot

Klyftorna fortsätter att öka

Siffror från SCB visar att inkomstskillnaderna fortsatte att öka under 2009. Daniel Waldenström säger att det är de med fasta jobb och hög utbildning som har haft den mest positiva utvecklingen de senaste åren, även under finanskrisen.


2011-03-02 Svenska Dagbladet

Elhandlares förslag kan ge högre elpriser

I en replik på en tidigare debattartikel skriver Pär Holmberg att det finns en risk att separerad elhandel och elproduktion totalt sett leder till försämrad konkurrens och högre elpriser. Forskningen visar däremot att ett sätt att sänka elpriserna är ifall producenterna säljer sin produktion långt i förväg till elhandlare, eftersom de då inte tjänar på att driva upp priset på elbörsen.


2011-03-01 Dagens Arena

Klass viktigare än generation

Ledarredaktionen på Dagens Arena menar att den höga arbetslösheten bland unga inte är en generationsfråga utan en klassfråga. Ledaren ifrågasätter också Per Skedingers analys att ungdomsarbetslösheten beror på anställningsskyddet. Enligt dem är ett starkt arbetsskydd tvärtom en förutsättning för en välfungerande arbetsmarknad.


2011-02-28 Smålandsposten

Experternas val

Efter att ha läst den artikel som Henrik Jordahl m.fl. har skrivit om svenska samhällsvetares politiska hållning så tycker Smålandspostens ledarredaktion att det finns anledning till reflektion kring hur vi använder oss av experter. Samhällsvetarna är överlag mer liberala än väljarkåren konstaterar ledarredaktionen och FI dominerar helt bland genusvetarna. Även om ledarredaktionen tror att de flesta experter klarar av att skilja mellan en professionell åsikt och en privat, frågar de sig hur mycket politiska uppfattningar ändå kan sippra igenom.


2011-02-27 SVT Dokument inifrån

Generation utanför

Per Skedinger intervjuas i programmet Dokument Inifråns serie om de unga människornas arbetsmarknad. Enligt honom har politikerna låtit två parallella arbetsmarknader växa fram; en trygg för fast anställda och en där ungdomar och invandrare har otrygga anställningsformer och högre arbetslöshet.


2011-02-27 SR Ekot

Statlig satsning gynnsam för McDonalds

Regeringens reform att sänka arbetsgivaravgifterna för de företag som anställer ungdomar har gett företaget McDonalds stora vinster hävdar SVT. Per Skedinger, som genomför en utvärdering av reformen säger i en intervju med Ekot att det generellt är ett dyrt sätt att få ned arbetslösheten genom att sänka arbetsgivaravgifterna.


2011-02-26 Dagens Nyheter

De höga betygen sänker skolan

Perversa ekonomiska incitament har lett till en betygsinflation samtidigt som elevernas faktiska kunskap minskar skriver Johan Tralau, docent i statskunskap, i en kulturdebattartikel. Han hänvisar bland annat till den forskning som Magnus Henrekson och Jonas Vlachos har gjort som visar att andelen gymnasieelever med högsta betyg i alla ämnen ökade med 28 procent mellan1997 och 2007 - trots att nationella och internationella undersökningar visar att elevernas faktiska kunskaper minskar.


2011-02-25 Fokus

Idétorka i bunkern

IFN-forskaren Andreas Bergh är en av de personer som intervjuas i Fokus artikel om hur moderaterna ska gå vidare och hitta nya visioner och strategier för att stärka ekonomin och minska arbetslösheten.


2011-02-24 Dagens Industri

Valberedningarna är viktigare än de verkar

DI:s ledarsida hävdar att börsbolagens valberedningar har en avgörande roll för att behålla ägandet av svenska bolagen just i Sverige. De hänvisar till en rapport som Magnus Henrekson och Ulf Jakobsson har skrivit om företagskontroll och som visar att den svenska ägarmodellen av börsbolag, där ägandet är koncentrerat till ett par storägare och där styrelsen har ett stort inflytande i förhållande till ledningen håller på att tunnas ut.


2011-02-24 Svenska Dagbladet

Så röstar röstar kvakademikerna

Per Gudmundson skriver sin ledare med anledning av artikeln i senaste numret av Ekonomisk debatt om hur svenska samhällsvetare röstar. Artikeln är skriven av Henrik Jordahl m.fl. och visar bland annat att en majoritet av nationalekonomerna har sina sympatier till höger, medan en överväldigande del av sociologerna står till vänster. Gudmundson skriver att det bekräftar hans fördomar, och att han gärna skulle vilja veta vad som kommer först: politisk eller professionell inriktning?


2011-02-21 Der Spiegel

Konservative Politiker sind schöner

Tyska Der Spiegel skriver om forskning som Henrik Jordahl med fler har gjort som visar att konservativa politiker ser bättre ut, och att deras väljare belönar dem för det. Forskningen baserar sig på studier av finska politiker.


2011-02-20 Expressen

Var beredd på att jobba hårt

Dagens svenska ungdomar kommer in sent in i arbetslivet och Daniel Waldenström säger att det kommer att påverka deras framtida pensioner. Han säger också att forskningen visar att kollektivavtal och las som gagnar de som är fast anställda gör det svårt för nya grupper att komma in på arbetsmarknaden.


2011-02-09 Allego

Konkurrens gav måttlig betygsinflation

Det finns inga stora skillnader i hur friskolor och kommunala skolor sätter sina betyg. Däremot förefaller ökad konkurrens mellan skolor ha lett till viss betygsinflation. Det visar docent Jonas Vlachos i en rapport som skrivits på uppdrag av Konkurrensverket.


2011-02-08 Dalarnas Tidningar

Skattesänkningarna hotar omsorgen

"Regeringsalliansen satsade under förra mandatperioden på mer i den privata plånboken för dem som arbetar samt bidrag till konsumtion inom bygg- och hushållsarbetessektorn, men struntade i den plånbok som ska betala vård, skola och omsorg". Detta skrivs i en debattarttikel där man bland annat refererar till  Magnus Henrekson.


2011-02-07 Upsala Nya Tidning

LO:s direktörsjakt hjälper föga

Volvochefen Leif Johansson tjänar 72 gånger mer än montören på golvet. Facken rasar och medierna presenterar listor. Men trots en återkommande granskning drar direktörernas löner iväg.


2011-02-06 Bra Affärer

Jobben kommer och går, men behovet av trygghet består

Dagens system för att skapa trygghet baserar sig på turordningsreglerna i lagen om anställningsskydd, LAS. Men det är en produkt av en svunnen tid med lägre dynamik på arbetsmarknaden. Att knyta den enskildes anställningstrygghet till antalet tjänsteår hos den nuvarande arbetsgivaren tedde sig kanske naturligt när LAS infördes 1974.


2011-02-04 SVT Forum

En välfärd som räcker till för alla

Magnus Henrekson deltog i en debatt på Centerns kommundagar på ämnet En välfärd som räcker till för alla.


2011-02-03 Lärarnas Nyheter

Konkurrens mellan skolor göder betygsinflationen

Ökad konkurrens mellan skolor är en orsak till de allt högre betygen, enligt en rapport av Jonas Vlachos framtagen på uppdrag av Konkurrensverket. Men även övergången till ett målstyrt betygssystem är en viktig förklaring till betygsinflationen.


2011-01-31 Dagens Samhälle

Debatt: Självklar reflexion saknas

På Dagens Samhälls debattsida pågår en diskussion om huruvida friskolor är effektivare än kommunala eftersom eleverna hos de förra genomsnittligt har bättre betyg. Den socialdemokratiske politikern Leif Hansson motsätter sig den slutsatsen och hänvisar till Magnus Henrekson och Jonas Vlachos debattartikel om att konkurrens om eleverna leder till betygsinflation.


2011-01-28 Dagens Industri

Att kunna förändras är viktigare än att bara kunna

I en debattartikel argumenterar IFN:s vd Magnus Henrekson tillsammans med Entreprenörskapsforums vd Pontus Braunerhjelm för en modernare näringslivspolitik. Debattartikeln publicerades dagen efter att Global Award for Entrepreneurship Research tilldelats professor Steven Klepper och Henrekson och Braunerhjelm menar att politiker bör ta lärdom av Kleppers resultat om hur branscher utvecklas och avvecklas.


2011-01-23 Expressen

Grattis, super-seniorer!

IFN-forskaren Daniel Waldenström intervjuas i samband med att Expressen publicerar statistik över landets rikaste personer som är över 55 år. Waldenström säger att de har gynnats av en kombination av ökade fastighetspriser, låg arbetslöshet och slopad förmögenhets- och fastighetsskatt.
 


2011-01-17 P1 Vetandets värld

Därför behandlar vi vackra människor bättre

Vackra människor tjänar mer och får mer uppmärksamhet från sina lärare. Snygga politiker får också fler röster. Henrik Jordahl berättar om sin forskning kring hur utseende styr väljarnas val av politiker.


2011-01-13 The Times

Maternity leave: how long is too long?

I en artikel om hur lång föräldraledigheten borde vara i Storbritannien hänvisas till den rapport som Magnus Henrekson och Mikael Stenkula skrev 2009. I den skriver Henrekson och Stenkula att den generösa svenska föräldraledigheten kan vara en förklaring till varför andelen kvinnor i Sverige som når höga positioner är lägre än det europeiska genomsnittet.


2011-01-05 Svt Gomorron Sverige

Stillastående kärnkraft ger kunder högre räkningar

IFN-forskaren Thomas Tangerås säger att den här vintern och förra vinterns rekordhöga elpriser inte enbart kan förklaras med att en stor del av Sveriges kärnkraftverk stått stilla, även om det är en del av problemet. Tangerås menar att även kylan och bristande överföringskapacitet mellan länderna i Norden ställer till det och bland annat har gjort att elpriset i Norge varit relativt lågt under samma perioder.


Aktuell forskare

Henrik Jordahl, professor och programchef

Ämnesområden:

Offentlig ekonomi, organisation och verksamhetsledning, politiskt beteende, privatiseringar, sjukvård, skattefinansierade tjänster, utbildning, väfärd och äldreomsorg.

Några av de frågor Henrik Jordahl försöker besvara i sin forskning:

  • Vad förklarar valet mellan offentlig och privat tjänsteproduktion?
  • Hur påverkar detta val tjänsternas kostnader och kvalitet?
  • Vilka förändringar av lagar, regler och praxis skulle förbättra produktionen av skattefinansierade tjänster?

 

 

Vägar till ett uthålligt EU. Europaperspektiv 2021

EU-perspektiv-2021-Ett-uthålligt-EU


Utmaningarna och frågorna är många: Vilka politiska och ekonomiska reformer krävs för att säkerställa omvandlingen till en grön ekonomi trots en åldrande befolkning, växande sociala behov och en undermålig integration i samhället? Det är det övergripande temat i årets upplaga av Europaperspektiv, Vägar till ett uthålligt EU. Läs mer.

 

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se