2011

Maternity leave: how long is too long?

2011-01-13 The Times

I en artikel om hur lång föräldraledigheten borde vara i Storbritannien hänvisas till den rapport som Magnus Henrekson och Mikael Stenkula skrev 2009. I den skriver Henrekson och Stenkula att den generösa svenska föräldraledigheten kan vara en förklaring till varför andelen kvinnor i Sverige som når höga positioner är lägre än det europeiska genomsnittet.

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se