2011

Att kunna förändras är viktigare än att bara kunna

2011-01-28 Dagens Industri

I en debattartikel argumenterar IFN:s vd Magnus Henrekson tillsammans med Entreprenörskapsforums vd Pontus Braunerhjelm för en modernare näringslivspolitik. Debattartikeln publicerades dagen efter att Global Award for Entrepreneurship Research tilldelats professor Steven Klepper och Henrekson och Braunerhjelm menar att politiker bör ta lärdom av Kleppers resultat om hur branscher utvecklas och avvecklas.

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se