2011

Debatt: Självklar reflexion saknas

2011-01-31 Dagens Samhälle

På Dagens Samhälls debattsida pågår en diskussion om huruvida friskolor är effektivare än kommunala eftersom eleverna hos de förra genomsnittligt har bättre betyg. Den socialdemokratiske politikern Leif Hansson motsätter sig den slutsatsen och hänvisar till Magnus Henrekson och Jonas Vlachos debattartikel om att konkurrens om eleverna leder till betygsinflation.

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se