2011

Jobben kommer och går, men behovet av trygghet består

2011-02-06 Bra Affärer

Dagens system för att skapa trygghet baserar sig på turordningsreglerna i lagen om anställningsskydd, LAS. Men det är en produkt av en svunnen tid med lägre dynamik på arbetsmarknaden. Att knyta den enskildes anställningstrygghet till antalet tjänsteår hos den nuvarande arbetsgivaren tedde sig kanske naturligt när LAS infördes 1974.

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se