2011

Valberedningarna är viktigare än de verkar

2011-02-24 Dagens Industri

DI:s ledarsida hävdar att börsbolagens valberedningar har en avgörande roll för att behålla ägandet av svenska bolagen just i Sverige. De hänvisar till en rapport som Magnus Henrekson och Ulf Jakobsson har skrivit om företagskontroll och som visar att den svenska ägarmodellen av börsbolag, där ägandet är koncentrerat till ett par storägare och där styrelsen har ett stort inflytande i förhållande till ledningen håller på att tunnas ut.

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se