2011

Experternas val

2011-02-28 Smålandsposten

Efter att ha läst den artikel som Henrik Jordahl m.fl. har skrivit om svenska samhällsvetares politiska hållning så tycker Smålandspostens ledarredaktion att det finns anledning till reflektion kring hur vi använder oss av experter. Samhällsvetarna är överlag mer liberala än väljarkåren konstaterar ledarredaktionen och FI dominerar helt bland genusvetarna. Även om ledarredaktionen tror att de flesta experter klarar av att skilja mellan en professionell åsikt och en privat, frågar de sig hur mycket politiska uppfattningar ändå kan sippra igenom.

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se