2011

Klass viktigare än generation

2011-03-01 Dagens Arena

Ledarredaktionen på Dagens Arena menar att den höga arbetslösheten bland unga inte är en generationsfråga utan en klassfråga. Ledaren ifrågasätter också Per Skedingers analys att ungdomsarbetslösheten beror på anställningsskyddet. Enligt dem är ett starkt arbetsskydd tvärtom en förutsättning för en välfungerande arbetsmarknad.

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se