2011

Elhandlares förslag kan ge högre elpriser

2011-03-02 Svenska Dagbladet

I en replik på en tidigare debattartikel skriver Pär Holmberg att det finns en risk att separerad elhandel och elproduktion totalt sett leder till försämrad konkurrens och högre elpriser. Forskningen visar däremot att ett sätt att sänka elpriserna är ifall producenterna säljer sin produktion långt i förväg till elhandlare, eftersom de då inte tjänar på att driva upp priset på elbörsen.

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se