2011

Elbörsens modell för prissättning fungerar bra

2011-03-04 GT Expressen

Flera kritiker anser att marginalprissättningssystemet på elbörsen, där konsumenten betalar efter kostnaden för den senast producerade kilowattimmen och inte ett genomsnittspris, är en orsak till höga elpriser. Pär Holmberg skriver i en debattartikel att modellen tvärtom är den bästa ur ett samhällsekonomiskt perspektiv och ifall man vill få ned elpriserna ska man genomföra andra åtgärder som att till exempel sänka energiskatten.

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se